• Header 5
  • Algemeen_bal
KOSC
 

Johan Meijners erelid van KOSC; Tiny Rekers lid van verdienste

ALV sept 2017 7.jpg uitgelicht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van  KOSC is Johan Meijners benoemd tot erelid van de voetbalclub. Johan maakt(e) de afgelopen 20 jaren deel uit van vele commissies/werkgroepen. Het volgende indrukwekkende lijstje kwam hierbij boven tafel:
- 20 jaar bestuurslid, – Lid Internationaal jeugdtoernooi commissie, – Lid Werkgroep donateursactie, - Organisatie KROSC-loop, – Senioren leider, - Lid Kledingcommissie, – Archief verzamelaar, – Lid Accommodatiecommissie, – Lid Futsal commissie, – Wedstrijd coördinator, – Back Up thuiswedstrijden KOSC 1. Het bestuur heeft dan ook gemeend om hem op passende wijze te belonen door hem voor te dragen als Erelid van KOSC. Met een lang en hartverwarmend applaus stemde de vergadering in met dit bestuursvoorstel en kreeg Johan Meijners de daarbij behorende versierselen uitgereikt en was er voor zijn vrouw Agnes een boeket bloemen.

Daarnaast stemde de ledenvergadering met een welgemeend applaus in met het benoemen van Tiny Rekers als lid van verdienste. Voorzitter Rorink  gaf aan dat het werk van de meeste vrijwilligers direct zichtbaar is voor de leden,  maar dat er ook vrijwilligers zijn die met hun werkzaamheden minder op de voorgrond treden. Tot die laatste groep behoort ook Tiny Rekers,  die zich jarenlang heeft ingezet als vrijwilliger bij KOSC. Zo heeft ze  decennia lang  een bijdrage geleverd aan het schoonmaken van de kantine. Maakte ze voor een lange periode deel uit van de organisatie van het Internationaal Jeugdtoernooi en wast ze al sinds vele jaren de kleding van de selectieteams van KOSC.

Voor een uitgebreid verslag van de Ledenvergadering zie de pagina op InenOmOotmarsum.