• Algemeen_bal
  • Header 5
KOSC
 

Gewijzigde samenstelling kantinecommissie.

Door omstandigheden is de samenstelling van de kantinecommissie per direct gewijzigd:
Koen en Marieke Rekers (0628416125 of 0643170585): Planning van de kantinemedewerkers, het sleutelbeheer en coordinatie extra kantine-activiteiten.
Let op! Buiten de reguliere vergaderingen dienen alle extra kantine-activiteiten (ruim van te voren) met Koen en Marieke kortgesloten te worden. 
Peter Breed (0630987875): Coördinatie Schoonmaak 
Ronnie Brokelman: Financiële zaken i.o.m. met penningmeester Alwie Peters.
Rob Peters (0650516257) heeft de verantwoordelijkheid voor het voorraadbeheer en de bestellingen.

We zijn nog op zoek naar gemotiveerde kantinemedewerkers. Zie hiervoor bovenstaand artikel.
Zorg ervoor, met elkaar, dat onze kantine ook in de toekomst op alle dagen open kan blijven!

Opfrissing afspraken!

Ten overvloede willen we nog een keer een aantal afspraken aan alle spelers, trainers en leiders onder ogen brengen. We zeten alle losse goals elke avond na de training terug aan de zijkant van veld 4 en op de stoep naast het kunstgrasveld. Ook lopen we niet over het kunstgras naar veld 4 en niet over het hoofdveld naar veld 2. Altijd achter het hoofdveld en het kunstgras veld over de stoep lopen. Zeg dit ook bij wedstrijden aan de tegenstanders. We willen geen looppaden over het hoofdveld en kunstgrasveld, want dit is niet meer te herstellen tijdens het seizoen. Kleedkamers, na training en wedstrijden, altijd bezemschoon achter laten en ook de kleedkamers van de tegenstander hierop controleren. 

Sokkenverkoop vanaf 9 september elke zaterdag in de kantine!

Vanaf zaterdag 9 september 2017 is het weer mogelijk voor KOSC leden om zwarte sokken te kopen tegen een gereduceerd tarief. Voor de jeugdleden € 6,00 per paar en voor de seniorleden € 7,50 per paar. Sokken zijn te verkrijgen in de kantine tussen 8.00 en 12.00 uur bij Truus Dijkhuis.

Algemene Ledenvergadering op 22 september

Het bestuur van KOSC nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergdering op vrijdag 22 september in de kantine van ons sportpark.

De ledenvergadering begint om 20.00 uur. Zie voor de agendapunten bijgaande uitnodiging.

Verenigingsactie FC Twente bij KOSC

Door FC Twente is met ingang van dit seizoen een nieuwe actie opgezet voor voetbalverenigingen. KOSC mag als een van de eerste verenigingen hier aan deelnemen. Zie ook bijgaande poster

Wat houdt deze actie precies in?

Door FC Twente wordt t.b.v. KOSC-leden, tegen een gereduceerde prijs, toegangskaarten  aangeboden voor de wedstrijd FC Twente – FC Utrecht op zondag 17 september, aanvang 12.30 uur.

Lees meer...

Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier

Zoals reeds eerder aangekondigd stapt vanaf het komende seizoen 2017/2018 het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier (mDWF). Dit betekent dat het gebruik van fysieke spelerspassen en het invullen van digitale wedstrijd-formulieren op de computer komt te vervallen.

De spelerspassen en het wedstrijdformulier (DWF) worden nu digitaal benaderd via de “Wedstrijdzaken” app van de KNVB. Voor meer informatie zie de presentatie in de bijlage.

Voor meer informatie over downloaden, leiders, teammanagers, digitale spelerspassen en digitale pasfoto’s en de diverse rollen, verantwoordelijkheden en autorisaties van de wedstrijdapp wordt verwezen naar de volgende KNVB link. Met name de instructiefilmpjes werken verhelderend.

Lees meer...

Respect voor alle vrijwilligers

Het is toch zo dat elke vereniging of organisatie draait op vrijwilligers. Als een vereniging geen vrijwilligers zou hebben, dan zou het erg vlug afgelopen zijn met veel verenigingen. Deze mensen zijn van onschatbare waarde. Wij denken hierbij aan alle trainers, leiders, begeleiders, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden, personen die de kinderen vervoeren etc.

Lees meer...

Peter Hemmer coördinator JO8 / JO9 en Dennis Velers technisch voetbal coördinator onderbouw

Vanaf het seizoen 2017/2018 zal Dennis Velers onze technisch voetbal coördinator voor de onderbouw worden. De bedoeling is dat hij met name met de trainers op het veld gaat sparren, ze kan voorzien van tips. Spelers gaat scouten en overleg gaat voeren met trainers en leiders over de wedstrijden. Daarnaast gaan we vanaf aankomend seizoen met de voetbal app VTON werken. VTON is een app waar per leeftijdscategorie een training per keer wordt klaargezet, zodat je volgens deze app de training kan laten uitvoeren.

Lees meer...

Definitieve teamindeling KOSC Jeugd 2017-2018

Bijgaand de definitieve teamindeling voor de jeugdteams voor het seizoen 2017-2018.

Op dit moment is de TCJ bezig met het afronden van diverse zaken. Onder meer de indeling van de leiders en trainers voor de betreffende teams. Daarnaast het trainingsschema voor volgend seizoen.

Indien meer bekend is zal dit gepubliceerd worden en worden gecommuniceerd met de betreffende leiders en trainers. Van hen krijgen de spelers bericht over de start van het seizoen.

Fijne vakantie.

Info komend seizoen jeugdafdeling

Bijgaand de informatie m.b.t. komend seizoen. De leiders/trainers zijn hierover afzonderlijk geïnformeerd.

De spelers krijgen van de leiding door wanneer gestart wordt met de training. Het trainingschema is in concept vastgesteld

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de KNVB besloten om het voetbalseizoen 2017/2018 later te beginnen en later te eindigen. het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitie start voor alle teams op zaterdag 23 september.