6 mei starten de trainingen

We hebben goed nieuws. Zoals in een eerder bericht al aangekondigd zullen de trainingen voor onze jeugdteams weer starten op woensdag 6 mei. De afgelopen week zijn vele mensen druk geweest om de start per genoemde datum mogelijk te maken. Als jeugdbestuur zijn we natuurlijk heel blij dat de jeugd de trainingen weer op kan pakken.
Echter, de door de overkoepelende sportorganisaties en de gemeente gestelde eisen om weer te kunnen sporten vragen wel om de nodige aanpassingen/maatregelen.
Daarom is een aantal spelregels opgesteld voor spelers/ouders en trainers/begeleiders en overige vrijwilligers. De betrokkenen zijn inmiddels hierover per brief geïnformeerd. (Brief spelers/ouders, Brief trainers/begeleiders)

Daarnaast hebben we als vereniging de nodige bijkomende organisatorische maatregelen op en rond het sportpark moeten treffen. Denk hierbij aan het aanstellen van een corona-observator per trainingsavond, het aanbrengen van een duidelijke (loop)routing op parkeerplaats en rond de sportvelden, vaststellen hygiëneregels etc.
Zo hebben we ook besloten, in verband met de looproute, om de fietsen buiten het sportpark te stallen.
Deze regels worden voor 6 mei nog rondom ‘n Tooslag gevisualiseerd via borden, spandoeken en posters.

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze regels houdt en zijn gezonde verstand gebruikt. Wij wensen iedereen ontzettend veel plezier.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Voor meer specifieke informatie zie ook de sites van gemeente Dinkelland en NOC/NSF