Vrijwilligers en lidmaatschap

Vrijwilligers
Zoals bij veel verenigingen zijn we bij KOSC ook afhankelijk van een groot aantal onmisbare vrijwilligers in diverse uiteenlopende functies. Ieder seizoen is het weer een hele klus voor de verantwoordelijke functionarissen om alle opengevallen posities weer ingevuld te krijgen.
Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en biedt leden meteen de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers, of om met anderen een bardienst te draaien of een (jeugd)activiteit te organiseren. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt hoeft men niet bang te zijn dat er iedere keer een beroep op dezelfde personen wordt gedaan, want iedereen doet mee!
Bij het aanmelden van uzelf of van uw zoon of dochter willen wij willen graag inventariseren over welke kwaliteiten/interesses onze leden (en ouders van leden) beschikken. Zou u bij het invullen van het aanmeldingsformulier (bij minderjarige leden de ouders) aan willen geven wat voor werk u in het dagelijks leven uitoefent? Zou u daarnaast aan willen geven waar mogelijk uw interesse naar uitgaat binnen de vrijwilligerstaken van KOSC. Dit houdt niet in dat u zich hiervoor opgeeft. U geeft alleen uw interesse aan.

Lidmaatschap KNVB
Indien u de stap heeft gemaakt om vrijwilliger te worden bij KOSC dan zal KOSC u bij de voetbalbond aanmelden als KNVB lid. Uit hoofde van de (vrijwillige) functie moeten diverse personen binnen een vereniging lid zijn van de KNVB. Denk hierbij onder meer aan jeugdleiders/-trainers, wedstrijdcoördinatoren, bestuursleden.
Zij worden door de ledenadministratie van de club aangemeld als vrijwilliger met een bepaalde functie in de ledenadministratie van de KNVB en krijgen ook een exclusief relatienummer.
De KNVB verplicht namelijk dat (bepaalde) vrijwilligers lid moeten zijn van de KNVB.  Let wel, je bent dan (nog) geen lid van KOSC!!

Voor elk aangemeld lid ontvangt de KNVB elk jaar een contributiebedrag van KOSC, afhankelijk tot welke leeftijdscategorie de aangemelde persoon hoort.
Het KOSC bestuur heeft in haar ledenvergadering van september 2017 besloten dat vrijwilligers die niet actief spelen geen contributieverplichting hebben en dat de KNVB-bijdrage door KOSC wordt betaald.
Uiteraard zijn vrijwilligers vrij om aan te geven of ze tevens (steunend) lid van KOSC willen zijn. Hier staat dan wel een contributieverplichting tegenover van op dit moment € 60. Als lid van KOSC ontvang je automatisch de KOSC-Proat (incl. presentatiegids), uitnodigingen voor bv. nieuwjaarsreceptie en heb je stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Voor het aanmelden als KNVB-lid/Steunend lid zie bijgaand aanmeldingsformulier.