Commissie Communicatie en Automatisering

Wat doet deze commissie?
De voetbalvereniging KOSC heeft ca 650 spelende en ondersteunende leden, een groot aantal besturen en commissies, ruim 130 sponsoren en circa 150 vrijwilligers. Onze vereniging heeft dus te maken met een groot aantal doelgroepen en belanghebbenden binnen de vereniging, maar vooral ook binnen de gehele Ootmarsumse gemeenschap.
Om als vereniging goed te kunnen functioneren is het van groot belang dat alle genoemde partijen tijdig van de juiste informatie worden voorzien. Een goede communicatie is hierbij zeer belangrijk.
De commissie Communicatie en Automatisering is hierbij de gewenste schakel in het geheel. Zij is verantwoordelijk voor het verbeteren en vereenvoudigen van alle informatiestromen binnen KOSC maar ook naar buiten toe. Hiertoe zijn diverse werkgroepen ingesteld.

Subcommissies:
De commissie in onderverdeeld in een aantal werkgroepen met elk haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Op dit moment kennen we de volgende werkgroepen:
1. Technisch Beheergroep Automatisering;
2. Webteam en Social Media;
3. Redactiegroep KOSC-Proat en Presentatiegids;
4. Werkgroep Programmaboekje KOSC 1;
5. Werkgroep Video-/ Fotografie;
6. Correspondentengroep;
7. Archiefgroep; (gewenst in toekomst)

Wie zit er in de Commissie Communicatie en Automatisering?
Hoofd van de Commissie Communicatie en Automatisering en tevens afgevaardigde naar het algemeen bestuur is Erik ter Horst
De werkgroepen worden als volgt bemenst:
1. Technisch Beheergroep Automatisering: Michel Eppink, Jochem Schulten, Marc Oude Luttikhuis
2. Webteam en Social Media: Erik ter Horst, Martijn Morsink, vacature, vacature
3. Redactiegroep KOSC-Proat en Presentatiegids: Hanny Schulten, Christl Kottink, Jurgen Kleine Schaars, Ramon Baasdam, Sharon Telgenhof Oude Koehorst, Teun Bossink
4. Werkgroep Programmaboekje KOSC 1: Henk Meijer, Rudi Weusthof, Erik ter Horst
5. Werkgroep Video/Fotografie: Ramon Baasdam, Erik ter Horst
6. Correspondentengroep: Peter Baanstra, Erik ter Horst

Hoe kan ik deze commissie bereiken?
Email Webteam en Social Media groep: webteam@kosc.nl
Email Redactiegroep KOSC-Proat en Presentatiegids: proat@kosc.nl

Relevante documentatie: