Commissie Voetbalzaken

Wat doet deze commissie?
KOSC wil ieder persoon de gelegenheid geven om voetbal te spelen in Ootmarsum. KOSC maakt daarbij onderscheid tussen prestatief-, recreatief- en jeugdvoetbal.
–  Prestatief: Alle selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten presteren.
–  Recreatief: Alle recreatieve teams laten spelen naar een niveau dat het meeste spel plezier oplevert.
–  Jeugd: Het plezier in de voetbalsport op elk niveau staat altijd voorop.
De Commissie Voetbalzaken schept en creëert daarvoor de voorwaarden zodat iedereen met plezier kan voetballen.

Subcommissies:
De Commissie Voetbalzaken heeft één subcommissie en dat is de Technische Commissie Jeugd (TCJ).
Tevens is er een ad hoc werkgroep voor “Beleidsplan Senioren KOSC 2016-2020”. In deze werkgroep houden we toezicht dat KOSC uitvoert zoals het beschreven is in dit beleidsplan.
Een werkgroep “KOSC materiaalbeheer” die zorgt ervoor dat de juiste materialen tijdens wedstrijden en trainingen aanwezig zijn en op de juiste plaatst te vinden zijn, in samenwerking met accommodatie- en kledingcommissie.
Een werkgroep ‘wedstrijdcoördinatoren’ voor de zaterdag en zondag o.l.v. Bert aan de Stegge.

Wie zit er in de Commissie Voetbalzaken?
Voorzitter Commissie Voetbalzaken – Robert Harperink
Prestatie voetbal (KOSC 1-2) – Coen Vennegoor                                                                                                                                                            Prestatie voetbal (KOSC 3-keepers)-Robert Harperink
Recreatie voetbal (KOSC Zondag-, Zaterdag-, Dames- en 35+) – Bram Wortelboer en Niek van Kuilenburg
Jeugdafdeling – Rene Broekhuis. Hij maakt ook deel uit van het KOSC jeugdbestuur
Dames-/meisjesvoetbal – Vacature

Hoe kan in deze commissie bereiken?
KOSC  Commissie Voetbalzaken(senioren) – technischecommissie@kosc.nl
KOSC voetbaltechnische zaken (jeugd) – tcj@kosc.nl
KOSC materiaalbeheer – materiaalbeheer@kosc.nl
KOSC wedstrijdzaken (senioren) – wedstrijdsecretariaatsenioren@kosc.nl
KOSC vrouwenvoetbal –

Relevante documentatie:
Beleidsplan Senioren KOSC 2016-2020