Aan-/afmelden en wijzigingen

Aanmelden bij KOSC
Het aanmelden als spelend lid bij KOSC kan via het aanmeldingsformulier spelend lid. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier machtig je automatische de vereniging voor het innen van de contributie in 3 termijnen. Tevens geef je al dan niet toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s, waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, voor website, sociale media en andere (lokale) media.
Bij het aanmeldingsformulier tref je ook een formulier aan t.b.v. opgave voor eventueel vrijwilligerswerk bij KOSC. Je wordt verzocht dit formulier in te vullen en te versturen naar de vrijwilligerscommissie. Er wordt daarna zsm contact met je opgenomen.

Indien je vrijwilliger bent/wordt of steunend lid wilt zijn kun je je aanmelden via het aanmeldingsformulier KNVB/Steunend lid. Zie voor nadere informatie de pagina Vrijwilligers en lidmaatschap.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap is, behoudens verhuizing of ernstige ziekte/blessure, slechts mogelijk per het einde van het seizoen.
Opzeggingen dienen uiterlijk vóór 1 juni – uitsluitend via het opzeggingsformulier – te worden doorgegeven. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Na het verzenden komt dit formulier automatisch bij de ledenadministratie en krijgt u een bevestiging.
Let op!
Opzeggingen die niet via bovengenoemde manier worden gemeld, worden niet geaccepteerd! Uw lidmaatschap wordt dan automatisch met 1 jaar verlengd

Wijzigingen lidmaatschap
Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden vragen wij u adreswijzigingen, wijzigingen van contactgegevens, en wijzigingen van bankgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Het invullen van het wijzigingsformulier met de oude en nieuwe gegevens is voldoende. Na verzenden komt dit automatisch bij de ledenadministratie en krijgt u een bevestiging.

Voor vragen over het lidmaatschap bij KOSC kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur Alwie Peters via ledenadministratie@kosc.nl of via bestuur@kosc.nl of 0612943213