Jeugdcommissie

Wat doet deze commissie?

De jeugdcommissie van KOSC heeft een breed takenpakket en behartigt de belangen van alle jeugdleden. ….
Een van de subcommissies van de Jeugdcommissie is de Technische Commissie Jeugd. Deze bestaat uit jeugdcoördinatoren per leeftijdscategorie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de teams. De spelers en ouders kunnen met hun vragen bij de leiders en trainers terecht.
Daarnaast heeft de Jeugdcommissie een hele belangrijke rol in het binden van de jeugdleden aan KOSC op welk niveau dan ook. Bij de jeugd wordt tenslotte al de basis gelegd voor een succesvolle doorstroom van de jeugd naar de senioren elftallen.

Voor de jeugdafdeling zijn er enkele aandachtspunten te noemen:
Plezier in de voetbalsport op elk niveau staat altijd voorop!

* Het trachten op te leiden van de jeugdvoetballer tot een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau.
* Het trachten te laten spelen op een voor de jeugdvoetballer of jeugdvoetbalster zo optimaal mogelijk niveau mits het organisatorisch mogelijk is binnen de vereniging
* Het verzorgen van trainingen, (oefen-)wedstrijden en toernooien
* Ruimte voor zowel prestatieve als recreatieve ontwikkeling
* Het begeleiden in de overgang van junioren naar senioren

Subcommissies:
De jeugdcommissie kent een tweetal subcommissies. Voor meer informatie over deze commissies klik op de betreffende link
Technische Commissie Jeugd (TCJ)
Jeugd Nevenactiviteiten Commissie (JNC)

Wie zit er in de Jeugdcommissie?
De Jeugdcommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen.

Max Bijwaard              Jeugdvoorzitter
Vacature                       Jeugdsecretaris
Jos Oortman                Wedstrijdsecretariaat
Martijn Morsink         Wedstrijdsecretariaat
Vacature                       Jeugd Nevenactiviteiten Commissie
Rick Engbers               Technische Commissie Jeugd


Hoe kan in deze commissie bereiken?
Max Bijwaard (tel. 06
Email Jeugdcommissie: jeugdcommissie@kosc.nl
Email Wedstrijdsecretariaat Jeugd: wedstrijdsecretariaatjeugd@kosc.nl

Relevante documentatie:
Handleiding jeugdleiders-/trainers seizoen 2017/2018