Accommodatie en route

Sportpark ’n Tooslag werd in het voorjaar van 1995 in gebruik genomen door KOSC. De kleedkamers, de 2 scheidsrechterskamers met 1 toiletgroep, 1 EHBO kamer, 1 washok en 1 bergruimte zijn zijn eigendom van KOSC. De velden zijn eigendom van de voormalige gemeente Ootmarsum (thans gemeente Dinkelland). Het clubgebouw (inclusief de entree) is in eigendom van KOSC en werd met behulp van vele vrijwilligers tot stand gebracht. Per 1 juli 2006 is de kleedkameraccommodatie overgenomen van de gemeente Dinkelland.

Formeel heeft de gemeente er destijds voor gekozen om een stichting te plaatsen tussen haar zelf en KOSC. Deze stichting (Stichting Veldsportaccommodaties Ootmarsum: SVO) is de formele huurder en heeft dienovereenkomstig een langdurige huurovereenkomst met de eigenaar, de gemeente Dinkelland. De SVO heeft vervolgens een gebruikersovereenkomst met KOSC.

Aangezien alle sportvoorzieningen in Ootmarsum zijn aangelegd op basis van de standaard normen van het NOC/NSF, zijn ook alle tarieven voor een actieve sporter, die gebruikt maakt van een sportvoorziening, gelijk. Men noemt dit het “accommodatietarief”. Zo betaalt KOSC ongeveer 66 Euro per jaar per actief lid aan de Gemeente voor het gebruik van de accommodatie.

Een accommodatie die, voor wat betreft het gemeentelijke deel, bestaat uit 3 speelvelden, waarvan 1 verlicht, 1 trainingsveld met verlichting, 1 pupillenveld, 2 scheidsrechterskamers met 1 toiletgroep, 1 EHBO kamer, 1 washok en 1 bergruimte.

Het KOSC-gedeelte bestaat uit een clubgebouw inclusief de entree met toiletgroepen, 7 kleedkamers met 3 toiletgroepen, een keuken met grote koelcel, een bestuurskamer en een commissiekamer.