Vrijwilligerscommissie

Wat doet deze commissie?
Deze vrijwilligerscommissie houdt zich bezig met vrijwilligers vraagstukken in de breedste zin van het woord, en adviseert hierover aan het bestuur.
Dat kan gaan over werving, selectie, waardering, maar ook invulling van taken, knelpunten en incidenten. Meestal komt dit vraagstuk vanuit het bestuur, maar het kan ook van de leden van KOSC of vanuit de Vrijwilligerscommissie zelf komen.

Het vraagstuk wordt vooraf aan de deelnemers gemaild zodat zij zich kunnen voorbereiden. Op de maandelijkse bijeenkomst wordt het vraagstuk toegelicht en besproken. Er wordt vervolgens over gebrainstormd. Mogelijke oplossingen worden aangedragen en voor- en nadelen benoemd. De commissie bestaat bewust uit een divers gezelschap, waardoor verschillende gezichtspunten worden ingebracht.
Aan het eind van de avond wordt het vraagstuk afgerond. Een van de leden schrijft de notulen. Dit rouleert per avond.
De voorzitter is tevens bestuurslid, en neemt de adviezen mee naar het bestuur.

Subcommissies:
Oetbloasweekendcommissie

Wie zit er in de Vrijwilligerscommissie?
Voorzitter: Ralph Muller,
Leden: Mariëlle Arends, Christian Brons, Monique Hoogeslag, Hans Huiskes, Ivo Kottink, Bianca Scholte Lubberink

Hoe kan ik deze commissie bereiken?
Email Vrijwilligerscommissie: Vrijwilligers@kosc.nl

Relevante documentatie:
Beleidsvisie op de vrijwilliger