Reserveren vergaderruimte

Bij KOSC is een aantal ruimtes beschikbaar voor het houden van vergaderingen/bijeenkomsten, namelijk de bestuurskamer (incl. beeldscherm), de commissiekamer en de kantine (voor activiteiten).

Met ingang van komend seizoen is het gewenst om deze ruimten vooraf te reserveren door het sturen van een mail naar kantine@kosc.nl. Op bijgaande link van de agenda kan bekeken worden welke ruimte er beschikbaar is.

Zoals aangegeven dient het reserveren van een vergaderruimte door het hoofd/voorzitter van een commissie te worden gedaan door het sturen van een mail naar het mailadres kantine@kosc.nl. Geef hierbij het volgende aan:

*  Naam commissie en hoofd van de commissie
*  Datum, tijdstip en duur van de vergadering
*  Het aantal aanwezigen bij de vergadering
*  De gewenste ruimte

De mail komt terecht bij de kantinebeheerder. Hij geeft aan of de gewenste ruimte vrij is of dat er van een andere ruimte gebruik gemaakt kan worden. Hij zal vervolgens de vergadering invoeren in de agenda.

Let op.
De reservering is pas definitief als deze door de kantinebeheerder is bevestigd. Het reserveren geeft zekerheid van gebruik van een vergaderruimte, niet reserveren kan ook, maar reserveringen gaan altijd voor.