Privacybeleid

Uw privacy

KOSC is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop KOSC persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.
Het privacybeleid van KOSC is er op gericht om persoons gegevens van (oud) leden, vrijwilligers en sponsoren met de grootst mogelijke voorzichtigheid te verwerken, te beheren en te archiveren.

Het bestuur van KOSC is te allen tijde verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar leden. De secretaris ziet er op toe dat geautoriseerde bestuursleden/vrijwilligers zich conformeren aan het beleid en strikte geheimhouding betrachten.

Er wordt gebruik gemaakt van software van derden. De gegevens van KOSC worden ook door de KNVB gebruikt in hun bestand. Dit is vastgelegd middels een verwerkingsovereenkomst met de KNVB/Sportlink. Alle voorwaarden van een verwerkingsovereenkomst zijn opgenomen in de gebruikersvoorwaarden en standaardvoorwaarden van Sportlink

Bijgaand treft u aan :

  1. Beleidsdocument AVG
  2. Privacy statement
  3. Cookie statement t.b.v. website
  4. Verwerkingenregister