Jeugdopleidingsplan 2018-2022

Naar aanleiding van het Opleidingsplan 2018-2022 voor de jeugdopleiding van KOSC is er een Technische  Handleiding voor trainers/coaches binnen de jeugdopleiding van KOSC geschreven. Binnen deze  handleiding worden de verschillende leerdoelstellingen per leeftijdscategorie weergegeven en wordt invulling  gegeven aan de technische visie voor de jeugdopleiding van KOSC.

In het document worden de onderstaande aspecten beschreven waar trainers binnen de jeugdopleiding  invulling aan geven. De richtlijnen gelden als houvast voor trainers binnen de jeugdopleiding van KOSC  voor het opleidingen en begeleiden van jeugdspelers.
* Invulling korte en lange termijndoelstellingen.
* Ontwikkelen van voetbaltechnische vaardigheden per leeftijdscategorie
* Voetbaluitgangspunten jeugdopleiding KOSC