Contributie

In principe kan iedereen vanaf  5 jaar lid worden van KOSC. Kinderen die starten in de instroomgroep zijn het eerste halfjaar vrijgesteld van contributie.
KOSC onderscheidt de onderstaande categorieën van lidmaatschap met een daarbij behorend contributieniveau voor het seizoen 2021 – 2022.
Lidmaatschappen lopen per seizoen, ook bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag verschuldigd. De contributie-inning bij KOSC verloopt uitsluitend via automatische incasso’s. Deze vinden plaats in 3 termijnen te weten de maanden oktober, januari en april.

Contributiebedragen seizoen 2021-2022 (De contributiebedragen zijn voorlopig vastgesteld door het bestuur en de contributiebedragen 2020-2021 zijn aangepast met een kleine prijsindex van 1.5%. De contributie moet nog definitief worden vastgesteld in de ALV van 10 december 2021, mocht blijken dat tijdens de ALV een ander contributiebedrag wordt vastgesteld dan zal dit met de volgende termijnen verrekend worden) :

Groep Categorie Contributiebedrag
Senioren Veldvoetbal             € 250,00
Senioren Zaalvoetbal             € 234,00
Senioren Zaal- en veldvoetbal             € 400,00
Senioren Veldvoetbal 30+ / 35+ / 45+             € 143,00
Senioren Zaal- en veldvoetbal 35+ / 45+             € 297,00
Niet actieve leden               €  60,00
Ereleden zijn contributievrij

Daarnaast zal er bij alle actieve leden  € 6,- als kleding- en materiaalbijdrage worden geïncasseerd, dit zal tegelijk met de contributie worden geïnd.

Groep Categorie Contributiebedrag Geboortejaar
Junioren A (JO19) 17 / 18 jaar             € 153,00 2003 of 2004
Junioren B (JO17) 15 / 16 jaar             € 143,00 2005 of 2006
Junioren C (JO15) 13 / 14 jaar             € 132,00 2007 of 2008
Junioren D (JO13) 11 / 12 jaar             € 121,00 2009 of 2010
Junioren E/F (JO11/JO8) 6 / 10 jaar             € 113,00 2011 of hoger
Instroomgroep Jonger dan 6 jaar             €  83,00 1e halfjaar gratis

Daarnaast zal er bij alle actieve leden  € 6,- als kleding- en materiaalbijdrage worden geïncasseerd, dit zal tegelijk met de contributie worden geïnd.

Voor aanvullende informatie met betrekking tot contributie kunt u doorklikken op onderstaande linkjes:

* Kledingbijdrage
* Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen
* Inning boetes

Voor vragen of informatie over het innen van de contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester Alwie Peters via bestuur@kosc.nl of 0612943213.