Contributie

In principe kan iedereen vanaf  5 jaar lid worden van KOSC. Kinderen die starten in de instroomgroep zijn het eerste halfjaar vrijgesteld van contributie.
KOSC onderscheidt de onderstaande categorieën van lidmaatschap met een daarbij behorend contributieniveau voor het seizoen 2022 – 2023.
Lidmaatschappen lopen per seizoen, ook bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag verschuldigd. De contributie-inning bij KOSC verloopt uitsluitend via automatische incasso’s. Deze vinden plaats in 3 termijnen te weten de maanden oktober, januari en april.

Contributiebedragen seizoen 2022-2023 (vastgesteld in de ALV vergadering van 30 september 2022) :

Groep Categorie Contributiebedrag
Senioren Veldvoetbal             € 255,00
Senioren Zaalvoetbal             € 239,00
Senioren Zaal- en veldvoetbal             € 400,00
Senioren Veldvoetbal 30+ / 35+ / 45+             € 146,00
Senioren Zaal- en veldvoetbal 35+ / 45+             € 305,00
Niet actieve leden               €  60,00
Ereleden zijn contributievrij

Daarnaast zal er bij alle actieve leden  € 6,- als kleding- en materiaalbijdrage worden geïncasseerd, dit zal tegelijk met de contributie worden geïnd.

Groep Categorie Contributiebedrag Geboortejaar
Junioren A (JO19) 17 / 18 jaar             € 156,00 2004 of 2005
Junioren B (JO17) 15 / 16 jaar             € 146,00 2006 of 2007
Junioren C (JO15) 13 / 14 jaar             € 135,00 2008 of 2009
Junioren D (JO13) 11 / 12 jaar             € 124,00 2010 of 2011
Junioren E/F (JO11/JO8) 6 / 10 jaar             € 116,00 2012 of hoger
Instroomgroep Jonger dan 6 jaar             €  85,00 1e halfjaar gratis

Daarnaast zal er bij alle actieve leden  € 6,- als kleding- en materiaalbijdrage worden geïncasseerd, dit zal tegelijk met de contributie worden geïnd.

Voor aanvullende informatie met betrekking tot contributie kunt u doorklikken op onderstaande linkjes:

* Kledingbijdrage
* Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen
* Inning boetes

Voor vragen of informatie over het innen van de contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester Alwie Peters via bestuur@kosc.nl of 0612943213.