Sponsorcommissie

Wat doet deze commissie?
De sponsorcommissie van KOSC is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen en optimaliseren van een dynamisch en actief sponsornetwerk. Bedrijven wordt een platform geboden om in contact te komen met andere bedrijven en de leden van KOSC. Bedrijven kunnen zich zo profileren en tevens invulling geven aan MVO doelstellingen. Voor KOSC is het prachtige maar ook noodzakelijke manier om sponsorinkomsten te genereren ten behoeve van een betaalbare en vitale sportvereniging. KOSC levert altijd een passende tegenprestatie aan sponsoren.

De sponsorcommissie is tevens verantwoordelijk voor de inkoop materialen binnen de vereniging. Denk aan wedstrijdtenues, kleding voor scheidsrechters, leiders etc maar ook ballen en andere trainingsmaterialen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de kleding- en materiaalcommissie maar ook de Technische- en Jeugdcommissie.

Te onderscheiden activiteiten en functies binnen de sponsorcommissie zijn:
Sponsorwerving & relatiebeheer
Met een enthousiast team binden we bedrijven in en om Ootmarsum aan KOSC. Het team werft nieuwe sponsoren en onderhoudt goede relaties met bestaande sponsoren. Dit laatste door het up to date houden van de diverse sponsoruitingen in en om het sportpark, het informeren van sponsors over relevante en sportieve ontwikkelingen en het organiseren van meerdere interessante sponsorbijeenkomsten gedurende het seizoen.
• Inkoop materiaal & kleding
De inkoper binnen KOSC is de spin in het web voor het inkopen van (trainings)materialen, kleding ed. tegen de meest voordelige prijs. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse leveranciers (veelal sponsors) en de relevante commissies binnen de vereniging om de noodzakelijke materialen op het juiste moment tegen een goede prijs in te kopen. De inkoper draagt tevens zorg voor de juiste toewijzing van de kleding en materialen per team of groep vrijwilligers (zoals scheidsrechters, man van dienst ed.).
• Inventarisatie, uitgifte/ inname van kleding en materialen
Zelfstandig en enthousiast team dat verantwoordelijk is voor alles omtrent kleding en materialen binnen KOSC. Van uitgifte, kwaliteit controle en inkoopadvies tot inname van de uitgegeven kleding en materialen aan het einde van het seizoen. De kleding- en materiaalcommissie werkt volledig zelfstandig (sub commissie) maar valt formeel onder de sponsorcommissie. De inkoper is de linking-pin tussen de sponsorcommissie en kledingcommissie.

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in sponsoring van KOSC? Of kent iemand die wellicht geïnteresseerd is in sponsoring? Klik hier voor meer informatie over sponsoring bij KOSC en de mogelijkheden en tarieven.

Subcommissies:
De sponsorcommissie kent een subcommissie, namelijk de kledingcommissie. Voor meer informatie over deze commissie klik op de betreffende link.
Kledingcommissie

Wie zit er in de Sponsorcommissie?
De Sponsorcommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen.
Martijn Engbers                            Hoofd Sponsorcommissie
Alwie Peters                                  Penningmeester en secretaris
Ruben Baanstra                            Sponsorwerver & Relatiebeheer
Luuk Wilmink                              Sponsorwerver & Relatiebeheer
Hans Rekers                                 Reclameborden hoofd- en kunstgrasveld
Robin Borghuis                            Inkoper kleding en materialen
Annemarie Hulsmeijers              Hoofd Kledingcommissie

Hoe kan ik deze commissie bereiken?
Email Sponsorcommissie: sponsoring@kosc.nl
Voor vragen van bedrijven over sponsormogelijkheden, vragen van sponsors aan KOSC, vragen van commissies binnen KOSC over inkoop en/ of vragen van voetballende leden van KOSC over toegewezen / aanwezige kleding en materialen aan een team of groep vrijwilligers.

Email Kledingcommissie: kleding@kosc.nl
Voor communicatie omtrent de beschikbaarheid en kwaliteit van kleding en/ of uitgifte en inname van kleding en materialen.

Relevante documentatie
Flyer sponsormogelijkheden KOSC
Overzicht uitgifte kleding en materialen per team
Kledingreglement en spelregels
Overzicht KOSC Business Club leden (Hoofd-, STER en CO-sponsoren)
Overzicht Shirtsponsors KOSC