Aangepast schema maken teamfoto’s

Omdat een aantal fotomomenten niet kon plaatsvinden vindt je bijgaand het aangevulde schema m.b.t. het maken van de teamfoto’s. Van de teams waarvan nog geen teamfoto is gemaakt wordt verwacht zich aan dit schema te houden, ook al zijn ze op dat moment niet volledig qua samenstelling.

Bij voorbaat dank.