Aanmelden voor Algemene Ledenvergadering 2 oktober

Geachte leden,

Bijgaand de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 2 oktober in onze vernieuwde kantine van sportpark ’n Tooslag. Aanvang is 20.00 uur. Tevens zijn de notulen bijgevoegd van de ALV van 11 oktober 2019.
Door de Coronaperikelen dienen we een en ander in goede banen te leiden. Indien u de ledenvergadering wilt bijwonen dan wordt u gevraagd om zich vooraf aan te melden bij het bestuur. Dit kan door een email te sturen naar bestuur@kosc.nl of mondeling bij de secretaris.

Het Bestuur