Aanpassing contributie en de inning hiervan

Aangezien onze penningmeester over wil gaan tot het innen van de eerste termijn van contributie betalingen heeft het bestuur vooruitlopend op de geplande Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 december, de contributiebedragen (voorlopig) vastgesteld.  De contributie 2020-2021 is  aangepast met een kleine prijsindex van 1,5%. Zie hiervoor de contributiepagina.

Mocht blijken dat tijdens de ALV een ander contributiebedrag wordt vastgesteld dan zal dit met de volgende termijnen verrekend worden.