Aanpassing contributiebedragen en inning hiervan

In verband met de nieuwe maatregelen inzake COVID-19 heeft het bestuur noodgedwongen de Algemene Ledenvergadering van 2 oktober moeten uitstellen. Normaliter worden in deze vergadering de nieuwe contributiebedragen voor het komend seizoen vastgesteld. Dit is dus nog niet gebeurd.

Aangezien onze penningmeester over wil gaan tot het innen van de eerste termijn van contributie betalingen heeft het bestuur heeft dan ook, vooruitlopend op de nog te plannen ALV,  de contributiebedragen (voorlopig) vastgesteld.  De contributie 2019-2020 is  aangepast met een kleine prijsindex van 2%. Zie hiervoor de contributiepagina.

Mocht blijken dat tijdens de nog te plannen ALV een ander contributiebedrag wordt vastgesteld dan zal dit met de volgende termijnen verrekend worden.
We vragen om uw begrip voor deze situatie.

Het bestuur