Aanscherping Corona Protocol 21 augustus

In verband met de recente opleving van corona-besmettingen in Noord Oost Twente onder met name jongeren in de leeftijd van 20 tot 40 jaar heeft het bestuur op basis van input door de GGD en in overleg met de KNVB en de gemeente Dinkelland besloten om extra maatregelen te treffen om verspreidingsrisico’s tegen te gaan. Zie hiervoor bijgaande brief.
Het volledige Corona Protocol  “Verantwoord sporten bij KOSC” wordt na aanpassing zsm gepubliceerd.

Wij doen een dringend beroep op een ieder om serieus met de getroffen corona maatregelen om te gaan. Hou je aan de maatregelen en volg de voorschriften op. Spreek elkaar daar ook op aan, en toon begrip wanneer iemand je hierop aanspreekt.
Immers, alleen samen kunnen we het virus eronder krijgen.

Het bestuur van KOSC