Algemene ledenvergadering goed verlopen

De Algemene Ledenvergadering van KOSC verliep in een rustige sfeer. De leden waren zeker niet massaal op deze vergadering afgekomen. De bekende gezichten lieten zich zien en halverwege druppelden de spelers van KOSC 1, na hun training, de fraai gerenoveerde kantine binnen. Het bestuur had deze ALV prima voorbereid en aan de hand van een Power Point werden de agendapunten behandeld. Belangrijk was toch wel de herverkiezing van voorzitter Harold Rorink, die er inmiddels twee termijnen heeft opzitten. Uit het klaterende applaus viel op te maken dat de leden het zeker zagen zitten in nog een derde termijn onder leiding van deze preses.
Hoofd Voetbalzaken Erik Luft trad af en stelde zich niet herkiesbaar. Robert Harperink werd in deze functie benoemd. Dat gold ook voor Hans Veelers als hoofd Accommodatiecommissie en daarmee zijn alle vacatures binnen het KOSC bestuur ingevuld. Hans Roetenberg werd benoemd tot Lid van Verdienste. De secretaris Jos Oortman belde met hem op zijn vakantieadres en daar hoorde hij het applaus dat paste bij zijn uitverkiezing tot Lid van Verdienste.

Beregeningsinstallatie van groot belang
De afgelopen maanden is er bij KOSC een beregeningsinstallatie aangelegd. Deze is van groot belang om zeker in droge periodes de velden toch nat te houden. De beregeningsinstallatie functioneert inmiddels op het hoofdveld en op het naastgelegen veld 2 en de positieve gevolgen zijn nu al zichtbaar.  Daarnaast wil het bestuur verder met het renoveren van het clubgebouw en met name de commissiekamer, de scheidsrechtersruimtes en de toiletten. Daarvoor moet eerst geld beschikbaar zijn en mocht dat zover zijn dan komt dat in een extra ledenvergadering ter sprake.

Penningmeester Alwie Peters presenteert een degelijke begroting
De jaarcijfers van KOSC zien er goed uit. Natuurlijk zijn er zorgen geweest over allerlei inkomsten, die tijdens de Corona wegvielen. Onder aan de streep hield de penningmeester toch ruim 600 euro over. De kascommissie, die bestond uit Leo Bossink en René Boekhuis, liet weten onder de indruk te zijn van de cijfers en de nauwgezette werkwijze van de penningmeester. De contributie wordt met 2% verhoogd, maar de voorzitter gaf wel een kanttekening. “Als de energieprijzen blijven stijgen en ook andere kosten rijzen de pan uit, dan moeten we echt ingrijpen. Dat zal dan in 2023 zijn bij de volgende ALV.”

Blik op de toekomst
Binnen de voetbalvereniging wordt de komende tijd veel aandacht besteed aan de techniektraining bij de jeugd. Daarvoor worden allerlei methodes ingezet. Tjerja Dave Knaken geeft 16 keer een techniektraining. Ook is er de implementatie van ‘Rinus’ en met deze app kunnen alle jeugdtrainers direct uit de voeten.

De sponsorcommissie kent inmiddels 46 leden, die bij de KOSC Businessclub horen. Er vonden een aantal geslaagde sponsoravonden plaats.

KOSC kent in totaal zo’n 240 vrijwilligers, die op allerlei terreinen werkzaam zijn. De jaarlijkse vrijwilligersavond blijft belangrijk om hen te binden.

De commissie Communicatie krijgt steeds meer mogelijkheden om de PR van KOSC naar buiten toe te promoten. De Social Media worden volop benut evenals de eigen website.

Wensen blijven er en dus wil KOSC graag verlichting op het hoofdveld en een robot grasmaaier. “We blijven zoeken naar een zo goed mogelijk functionerende vereniging waar iedereen zich thuis voelt. We zijn prestatiegericht en willen dat ieder team het maximale presteert. Normen en waarden staan hoog in ons vaandel. We mogen trots zijn op ’n Tooslag, onze accommodatie, want dat ziet er echt prima uit. Belangrijk is wel dat we meer continuïteit krijgen in onze dames – en meisjestak. Dat is ons de afgelopen jaren niet gelukt. De maatschappelijke betrokkenheid wordt wel steeds groter en daarnaast rollen we de ontwikkeling en opleiding binnen onze club verder uit. Dit noemen we de KOSC Academy, want dat geeft ook onze ambities aan,” vertelt de voorzitter op deze ALV.

Jubilarissen

Tijdens de rondvraag gaf Leo Bossink aan het te betreuren dat Robert Harperink de jeugd ‘vaarwel’ zegt en zich richt op de functie Hoofd Voetbalzaken. Het nieuwe hoofd Voetbalzaken legde uit waarom hij deze functie ambieerde en zijn kennis zeker wil blijven delen binnen de jeugdafdeling van KOSC. “Ik kan het niet alleen en dus zal ik zeker op zoek gaan naar jonge, enthousiaste en ambitieuze leden, die mij willen helpen om op het technische vlak, de vereniging te helpen om het voor iedere voetballer en voetbalster zo fijn mogelijk te laten verlopen,” aldus Robert Harperink.

Daarna was het de beurt aan de jubilarissen. Hugo Kotterman, Robin Veldboer, Roy Boerrigter, Wouter Sleiderink en Stef Wiegink zijn 25 jaar lid. Harrie Brokelman, Willem Brons en de niet aanwezige hoofdsponsor Robert ter Horst werden gehuldigd vanwege hun 40-jarig lidmaatschap. Een halve eeuw zijn Erik ter Horst, Erik Luft, G, Leussink, Eduard Kroeze, Jan Verdonkschot en Hans Roetenberg lid. Henk Morsink spande de kroon en is inmiddels 65 jaar lid van de zwart-witten uit Ootmarsum. De jubilarissen, die aanwezig waren, werden voorzien van een speldje, de andere zullen hun speldje thuis uitgereikt krijgen.

Bron: In en Om Ootmarsum