Definitieve indeling Jeugdteams 2021-2022

De commissie Jeugd Voetbalzaken heeft, na enkele aanpassingen, de definitieve indeling van de jeugdteams kunnen afronden.
Daarnaast zijn we erin geslaagd om voor bijna alle teams een trainer en of leider te vinden. De indeling en de begeleiding tref je in bijgaand overzicht aan.

Wel zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste begeleiders.                                                                            Als er mensen zijn die trainer of leider willen worden, of in de kennissenkring iemand kennen die trainer of leider wil worden van een jeugdteam, dan kan hierover contact opgenomen worden met René Broekhuis.  Tel.  06-51817278

Met sportieve groet,
Jeugd Voetbalzaken Kosc
René Broekhuis


Jan Hesselink gehuldigd als 75 jarig lid van KOSC

Afgelopen vrijdag 9 juli is Jan Hesselink door voorzitter Harold Rorink, in het bijzijn van bestuursleden, ereleden, vertegenwoordigers van de pers en uiteraard de familie Hesselink, gehuldigd als 75 jarig lid van onze voetbalvereniging.
Een unieke gebeurtenis voor onze vereniging, want nog niet eerder in de geschiedenis van KOSC is een lid gehuldigd voor het 75 jarig lidmaatschap.

In bijgaande toespraak is door onze voorzitter uitgebreid stilgestaan bij de lange “voetbalcarrière” van Jan. Begonnen in 1945 als voetballer op het veld heeft Jan na zijn actieve voetballoopbaan verschillende functies bekleed binnen onze vereniging. Zo was Jan gedurende 14 jaren lid van ons algemeen bestuur.

Jan, van harte proficiat met deze unieke mijlpaal.


Openstelling sportpark in de vakantieperiode

Het bestuur van KOSC heeft onlangs besloten om het sportpark net als voorgaande jaren, tijdens de vakantieperiode -in principe- open te stellen ten behoeve van onze leden.

Vanwege de welverdiende vakantie van leden van de accommodatie commissie zal er tijdens de vakantieperiode minder toezicht zijn. We vertrouwen er echter op dat onze (jeugd)leden op een normale manier met de eigendommen van KOSC om zullen gaan. Mochten er toch onregelmatigheden plaatsvinden dan zal het complex met onmiddellijke ingang worden afgesloten.

Om jullie te helpen zijn een aantal spelregels opgesteld:
• Er kan tijdens de vakantieperiode van tien uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds gevoetbald worden.
• Er mag uitsluitend op het kunstgrasveld gevoetbald worden, de natuurgrasvelden zijn ingezaaid en hebben rust nodig om te herstellen.
• Gebruik alleen de vaste doelen. De verplaatsbare doelen/doeltjes zijn afgesloten.
• Gebruik het juiste schoeisel, dus schone voetbalschoenen. Schoenen met platte zolen zijn niet toegestaan.
• Geen drank en/of etenswaren op en rondom het veld. Bidons zijn wel toegestaan.
• Geen kauwgom op het veld. (Dit geeft veel schade!)
• Geen glaswerk op of rond het veld.
• Verboden te roken binnen de afrastering; dit geldt dus ook voor de dug-outs. Rokers dienen hun ‘peuken’ in de daarvoor bestemde bakken te deponeren en niet op het terrein achter te laten.
Spreek elkaar aan op het niet juist toepassen van de spelregels.

Zoals wellicht bekend vindt er op en rondom ’n Tooslag permanent cameratoezicht plaats ten behoeve van het tegengaan van diefstal en vandalisme en om bezoekers en gebruikers een veilig gevoel te geven. Bij geconstateerde onregelmatigheden (vandalisme en/of vernielingen) zullen de camerabeelden worden gebruikt om de daders op te sporen en hierop aan te spreken.
Maar we gaan er vanuit dat iedereen zuinig met de clubeigendommen zal omgaan.

Iedereen een fijne vakantie toegewenst!!
Het bestuur van KOSC.


Home-NRG verlengt sponsorcontract KOSC met 5 jaar

Home-NRG blijft de komende vijf jaar hoofdsponsor van KOSC. De verlenging van het sponsorcontract werd gisteravond door onze voorzitter Harold Rorink en Home-NRG directeur Robert ter Horst bekend gemaakt op de sponsoravond. Tijdens deze avond waren alle leden van de KOSC business club aanwezig.

Het was voor Robert ter Horst vanzelfsprekend dat hij de komende jaren hoofdsponsor blijft van KOSC. “Maatschappelijke betrokkenheid hoort ook bij het ondernemerschap”, vindt hij. “Als Ootmarsumse ondernemer ben ik betrokken bij alles wat er in en om Ootmarsum gebeurt. Ik vind het daarom belangrijk om lokale verenigingen te ondersteunen”. Ter Horst zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract en blijft daarmee voor de komende vijf seizoenen hoofdsponsor van de Ootmarsumse voetbalvereniging.

Academy voor vrijwilligers
Nieuw dit jaar is de KOSC Academy, waarmee de vereniging vrijwilligers wil binden, boeien en behouden. “Onze vereniging draait op vrijwilligers, we kunnen niet zonder”, vertelt KOSC voorzitter Rorink. “Daar steken we graag tijd en energie in. We zijn dan ook blij dat Home-NRG financieel bijdraagt om de Academy van de grond te krijgen”. Bedoeling is dat er vanuit de Academy meer aandacht komt voor het werven en opleiden van vrijwilligers. Bijvoorbeeld door een training voor kaderleden of een opleiding voor trainers. Maar ook door te zorgen voor de juiste voorzieningen en materialen.

Klaar voor het nieuwe seizoen.
Met het ondertekenen van het sponsorcontract begint KOSC met frisse moed aan een nieuw voetbalseizoen. “We hopen dat alle teams straks weer gewoon competitie kunnen spelen, mét toeschouwers langs de kant. Dat de kantine weer gevuld is en dat naast het sportieve belang, ook de sociale rol weer vervult wordt.”, besluit Rorink.

 


Materialeninzameling op zaterdag 3 juli

Komend weekend worden, na weer een bijzonder seizoen, de laatste wedstrijden gespeeld. Dan breekt voor de kledingcommissie weer de periode aan om alles in orde te maken voor het nieuwe seizoen.

Normaliter zouden de laatste wedstrijden al lang gespeeld zijn en hadden we voldoende tijd om alles voor te bereiden. Dit jaar wordt dat spannend. We streven ernaar om medio augustus weer de uitgifte te plannen, maar de exacte datum volgt later.

Om dit voor elkaar te kúnnen krijgen, hebben wij jullie hulp nodig. Wij hebben de inname van de kleding en andere materialen gepland op zaterdag 3 juli a.s. tussen 10:00 en 12:00 uur bij Tel op de Mors.

Daar moet álles worden ingeleverd:
– wedstrijdtenues
– trainingspakken / jasjes indien van toepassing
– de materialen voor de trainingen die door KOSC beschikbaar zijn gesteld.

Trainers/leiders die stoppen en in het bezit zijn van een softshell jas moeten deze ook op dat moment inleveren.
Mist er iets, is er iets stuk, niet meer schoon te krijgen oid, meld dit dan bij het inleveren! Hier kunnen kosten voor doorberekend worden. Wij zullen dit via de trainers/leiders communiceren en indien van toepassing moeten zij zorgdragen voor betaling aan KOSC en innen van gelden bij de spelers / ouders. Maar we gaan er vanuit dat alles volledig wordt ingeleverd.

Wij zien van ieder team op zaterdag 3 juli graag een vertegenwoordiger bij Tel.

Tot dan!

Groet,
Helma Eertman
Robin Borghuis
Manon Olde Meule


Concept indeling jeugdteams KOSC 2021-2022

Al snel na de winterstop is de commissie Jeugd Voetbalzaken gestart met de indeling van de teams voor het nieuwe voetbalseizoen.
In de winterstop heeft een evaluatiemoment plaatsgevonden met de begeleiding van de huidige teams en er zijn beoordelingsformulieren opgesteld. Deze evaluaties en beoordelingsformulieren zijn gebruikt als basis voor de nieuwe indeling. Diverse overlegrondes binnen de commissie Jeugd Voetbalzaken hebben plaatsgevonden, en er is overleg geweest met trainers, leiders en soms ook met ouders.
Het is ieder jaar weer een hele tour om evenwichtige teams te vormen, niet te groot, niet te klein, kwalitatief aan elkaar gewaagd.  Aankomend seizoen komen de aantallen redelijk goed uit.

In bijgaand overzicht tref je de concept-indeling aan

Concept indeling onderbouw O8 – O11
Er is voor gekozen om volgend seizoen wederom te spelen met een JO10 team. Hierdoor kunnen we 2 teams van JO9 samenstellen. Bij JO11 hebben we 3 teams, en JO8 eveneens 3 teams.  Daarnaast hebben we al 7 spelers voor de instroom waarvan we verwachten dat dit aantal zal groeien wanneer we aan het nieuwe seizoen beginnen.

Concept indeling middenbouw O13 – O15
Bij de middenbouw hebben we 2 teams kunnen samenstellen van JO13 en 1 team MO13. Daarnaast spelen we volgend seizoen met 2 teams van JO15. Het meisjes team MO13 zal in een competitie spelen van 8 x 8, omdat we net niet genoeg meisjes O13 hebben om aan een 11 x 11 competitie deel te nemen.

Concept indeling bovenbouw O17 -19
Bij de bovenbouw zijn we er bij JO17 in geslaagd, om 3 teams samen te stellen, waarbij we ook nog goed uitkomen met het aantal spelers per team.  JO19 kent 2 teams met beide 15 spelers. Enkele spelers in deze leeftijdsgroep zijn vervroegd over gegaan naar de senioren.

Begeleiding teams
Het invullen van de begeleiding voor de teams, zoals trainers, leiders en coaches, is nog niet helemaal afgerond. De indeling van begeleiders komt pas goed op gang na publicatie van de conceptindeling. Dit is mogelijk een nog grotere uitdaging dan een evenwichtige indeling van teams. We zien de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om trainers en coaches te vinden voor jeugdteams.

KOSC speelt hierop in door goede begeleiding voor trainers aan te bieden door middel van een speciale trainingsapp en een trainersbegeleider voor de onderbouw. Daarnaast organiseren we Thema-avonden voor de trainers van de onderbouw. Hierbij geeft de trainersbegeleider op het veld demonstratietrainingen en wordt er oefenstof aangereikt. Bijeenkomsten die zeker door beginnende trainers als zeer interessant worden ervaren, maar ook trainers die al langer meelopen zien de toegevoegde waarde van deze demonstratietrainingen.

Ook voor de midden en bovenbouw proberen we de trainers zo goed mogelijk te begeleiden en van goede oefenstof te voorzien. Ook hiervoor organiseren we Thema-avonden.  Het doel van deze avonden is om de trainers bij elkaar te brengen en te brainstormen over voetbal en het training geven aan jeugdspelers. De avonden worden voorgezeten door een ervaren en deskundige trainer, die met behulp van videomateriaal het Thema van de avond zal presenteren.

Daarnaast wil Kosc de jeugdtrainers graag een Opleiding Pupillentrainer van de KNVB aanbieden. Deze opleiding willen wij bij ons op de club plaats laten vinden. Trainers die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich vanaf 12.06.2021 aanmelden bij Robert Harperink.

Met sportieve groet,
Jeugd Voetbalzaken Kosc
René Broekhuis


EK POOL 2021 KOSC, schrijf je snel in!

Zoals vorige week bericht organiseert KOSC een EK Pool voor iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt. Tot op dit moment hebben zich al 85 fanatiekelingen aangemeld voor deelname.
Wil je nog meedoen? Dat kan. De deadline voor deelname aan de Scorito subleague met de naam “KOSC EK POOL”  is vrijdagavond 21.oo uur. Geef je dus snel op.


Spreekbeurt Ben en Mees over voetbal

Zoals gebruikelijk op de Meander moet iedereen in groep 5 een spreekbeurt houden. Ben Rouwers (speler van KOSC JO10-2) en Mees Heerink (speler van KOSC JO9-1) besloten al snel dat de spreekbeurt over voetbal moest gaan, uiteraard moest er ook een gedeelte gewijd worden aan KOSC.
Zo werd de geschiedenis van KOSC besproken, het aantal teams, de teams waarin de jongens zelf spelen en ook mochten ze een grote beker laten zien aan de klas welke KOSC ooit heeft gewonnen. Tot slot werd er een kleine quiz gehouden.
Jongens, goed gedaan.

Ballenhok gesloten vanaf 15 juni ivm renovatiewerkzaamheden

Vanaf dinsdag 15 juni is het ballenhok in verband met renovatiewerkzaamheden gesloten. In de weken 24 tot en met 29 vinden de betreffende werkzaamheden plaats. Er vinden diverse bouwkundige verbeteringen plaats. Er komt onder meer een nieuwe betonvloer in en er worden nieuwe ballenrekken geplaatst. Dan is het weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen.

Trainers die na 15 juni nog willen doortrainen kunnen voor de materialen contact opnemen met Gerard Kaptein (06 51597815) of Johan Roelofs (06 83555595).


Doe mee met de KOSC EK Pool 2021 !!

Het EK voetbaltoernooi begint op vrijdag 11 juni met de openingswedstrijd tussen Turkije en Italië. Het Nederlands elftal speelt twee dagen later in Amsterdam de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne.
KOSC organiseert voor iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt een EK pool via de app Scorito. Deelname is gratis en staat voor iedereen open. Door het bestuur wordt een aantal prijsjes beschikbaar gesteld, deze worden op een later moment bekend gemaakt.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Voor dit evenement is door KOSC in Scorito een subleague met de naam “KOSC EK POOL” aangemaakt. Om mee te doen, kun je je via de Scorito-app of website Scorito.com aanmelden voor onze EK-pool. Vind je het handig om reminders te ontvangen over de deadlines? Dan adviseren we je de Scorito-app te downloaden op je mobiele device. Voorspellen is gemakkelijk en snel. De app is gebruiksvriendelijk en geeft je de nodige tips en informatie om de beste keuzes te maken!

Klik HIER om je aan te sluiten voor de EK-pool van KOSC. Klik vervolgens op het vakje ‘Ja, ik doe mee’.
Let op ! Ben je nog geen lid van Scorito, meld je dan eerst aan via de website  Scorito.com.  Zonder account is het niet mogelijk deel te nemen aan onze EK-pool.

Enkele praktische zaken:

  • Per “lid” mag je één keer meedoen. Het is daarom het handigste als je je eigen voor- en achternaam invult bij het maken van een account in Scorito. Dan weten we ook waar de eventueel gewonnen prijs naartoe moet 😉
  • Meedoen is -uiteraard- helemaal gratis. Het enige wat nodig is, is een account op Scorito. Heb je een account aangemaakt? Klik dan op bovenstaande link om deel te nemen. LET OP: Scorito heeft ook betaalde functies. Deze zijn niet noodzakelijk om deel te nemen aan de EK-pool!
  • Invullen van de uitslagen is mogelijk tot uiterlijk 11 juni 21:00u. Volg de stappen om alles volledig in te vullen.
  • Voorspellen zal gebeuren in twee fases:
    Fase 1: Voorspel de einduitslagen van alle duels uit de groepsfase, kies 4 topscorers en vul in wie Europees Kampioen wordt.
    Fase 2: Voorspel per ronde de uitslagen van de wedstrijden en selecteer wederom 4 topscorers.
    De deadline voor je voorspelling voor fase 2 is gelijk aan de start van de eerste wedstrijd in de betreffende ronde van de knock-outfase. Voor de achtste finale is de deadline bijvoorbeeld zaterdag 26 juni 18:00 uur.

De volledige spelregels en de puntentelling zijn te bekijken via de website en in de Scorito-app.

Succes ermee allemaal!!


Regio Cup van start, terras kantine geopend.

Zoals al eerder aangegeven wordt aanstaande zaterdag gestart met KNVB Regiocup voor jeugdvoetballers t/m 17 jaar. Het wedstrijdprogramma is per team te raadplegen op de website van KOSC.

Met de start van de KNVB Regiocup zal ook het buitenterras op ons sportterras weer geopend worden. Dat geldt voor de zaterdag en zondag. Uiteraard brengt dit een aantal spelregels met zich mee.

Bij thuiswedstrijden:
Van de teams van KOSC  worden maximaal 4 personen aan kader/begeleiding langs de lijn
toegestaan;
Van het uitspelende team zijn maximaal 7 personen (kader/begeleiding en meerijdende
ouders/verzorgers) welkom op het sportcomplex van KOSC.
Overig publiek is helaas nog niet toegestaan;
Kleed- en doucheruimtes zijn open. Na de wedstrijd is gelegenheid tot douchen. Het is niet verplicht.

Buitenterras
Het terras is open op zaterdagen en zondagen voor maximaal 50 personen. Alleen vaste zitplaatsen aan een tafel; Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden;

En natuurlijk blijven onverkort de volgende basis corona regels van kracht.


Oproep: Meiden gezocht voor ons MO19-1 team

Het zal niemand ontgaan zijn dat, mede door de goede prestaties van de meiden van het  Nederlands vrouwenelftal maar ook dichter bij huis,  het FC Twente team, vrouwen- en meisjesvoetbal enorm in de lift zit.
Daar wil KOSC ook graag haar steentje aan bijdragen. In de loop van de jaren heeft KOSC een groot aantal vrouwen- en meisjes teams voortgebracht. Het afgelopen zijn seizoen zijn we gestart met een Vrouwen 30+, een MO19-1 en een MO 11-1 team. Daarnaast voetballen in een aantal pupillen teams nog enkele meisjes samen met de jongens.

Voor het volgend seizoen zijn we voor ons MO 19-1 team nog op zoek naar aanvulling. Lijkt voetbal jou ook een leuke hobby meld je dan aan bij onze vereniging. KOSC is een gezellige familieclub, plezier staat bovenaan, dan komt prestatie.

Ben jij geboren in 2002, 2003, 2004 of 2005 en denk je dat voetballen in een meidenteam iets voor jou is? Eventueel samen met je vriendinnen? Meld je dan aan bij onze vereniging via bijgaand aanmeldingsformulier.
Wil je nog eerst meer informatie stuur dan een mailtje naar de jeugdcoördinator Daan Aarnink via
tcj@kosc.nl

Er zal dan zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen!

Wie weet wordt jij de nieuwe Lieke Martens…..


Jaaaa, we mogen weer!!!

Acht maanden hebben ze er op moeten wachten, maar zaterdag 5 juni kunnen de jeugdteams in de categorieën t/m O18 jaar eindelijk weer wedstrijden spelen. Vanwege de coronabeperkingen van de overheid waren al die tijd alleen trainingspartijtjes op de eigen vereniging toegestaan. Nu gaan deze teams in het kader van de KNVB Regiocup weer wedstrijden spelen tegen clubs in de buurt, liefst zelfs op fietsafstand.

De KNVB Regiocup is het alternatief voor de competities die dit seizoen niet meer konden worden hervat door de coronamaatregelen. Voor volwassenen komen de versoepelingen te laat, maar afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat wedstrijden voor de jeugd (t/m 17 jaar) vanaf 5 juni weer zijn toegestaan. De KNVB Regiocup bestaat dan uit vier speelrondes.

De Regio Cup wordt gespeeld in alle weekenden van juni, daarna volgt de zomerstop. Afgelopen maandag is door de KNVB het programma gepubliceerd.  Helaas zijn bij de wedstrijden toeschouwers nog niet welkom.

Zoals gezegd mogen personen vanaf 18 jaar  nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Eerder was het zo dat spelers tot 27 jaar nog anderhalve meter afstand moesten houden bij trainingsoefeningen, die maatregel verdwijnt vanaf komende zaterdag.


Evenement “Ootmarsum viert de langste dag” steunt sportverenigingen

Het evenement ‘Ootmarsum viert de langste dag’ wordt ook dit jaar anders gevierd.
Ondanks de beperkende maatregelen heeft de organisatie vorig jaar laten zien dat ze er een gezellige en succesvolle langste dag van kunnen maken.

Dit jaar steunt het evenement de diverse sportverenigingen. Door de corona crisis wordt er geen omzet in de kantines gemaakt bij de sportverenigingen terwijl de vaste lasten wel blijven doorlopen. Zij kunnen deze financiële steun heel goed gebruiken.

De sportverenigingen die zich hebben aangemeld zijn:
🎾  TCO Ootmarsum
⚽️  KOSC
⚾️  KV de Brink
🏐  Volleybalvereniging Lammerink Installatiegroep Set-Up’65
🏸 BC De Schalm Ootmarsum Badminton

Met het kopen van een lot steun jij de sport in Ootmarsum e.o., eet jij de lekkerste nieuwe haring en maak jij kans op een fantastische prijs!

Loten zijn in de voorverkoop te koop voor € 15,- p.st. Op vrijdag 18 juni kun je tegen inlevering van dit lot 5 splinternieuwe verse haringen ophalen.

Bij bestelling van 5 loten of meer wordt de haring op vrijdag 18 juni voor 16:00 u op een door jou gekozen adres in Ootmarsum afgeleverd.

De trekking van de loten en de bekendmaking van de prijswinnaars wordt verzorgt door burgemeester John Joosten van Dinkelland. En natuurlijk is de hoofdprijs een vaatje met nieuwe haring. Dat is ook in 2021 zo! Welke prijzen er nog meer in de loterij te winnen zijn, wordt de komende weken via social media bekend.

Met het door jou gekochte lot is het “Ootmarsum viert de langste dag pakket” op te halen op vrijdag 18 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur bij de Gasterij Oatmuske.

De loterij start zal vanaf 20.00 uur van start gaan.

Kaartverkoop vanaf vrijdag 28 mei bij
* Jos Silvia Brummelhuis – Sigarenspeciaalzaak
* Anita Keupink – Royal exclusive bodyfashion
* Caryl Klieverik- Salon Caryl
enkel contante betaling mogelijk bij bovenstaande adressen

Kaarten zijn ook te bestellen via het e-mailadres: ootmarsumviertlangstedag@gmail.com

Dus draag je de Ootmarsumse sportverenigingen een warm hart toe? Koop dan een lot en geniet op vrijdag 18 juni.


Veel plezier bij de KOSC Instroomgroep

Wat een toppers. Het enthousiasme van de alle jongste voetballetjes druipt er elke vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur van af en is goed te horen op de Alleeweg.

Onder de bezielende leiding van Tom Veelers en Ronnie ten Elsen worden de kinderen op spelende wijze de eerste basisvoetbalvaardigheden aangeleerd.

Vanaf 5 jaar mogen de kinderen al kennis maken met voetbal. Je hoeft dan (nog) geen lid van KOSC te zijn. Jongens en meisjes van 5 t/m 8 jaar die interesse hebben in voetballen zijn van harte welkom.

Bij de instroomgroep is het breed ontdekken van de (voet)balsport leidraad in de trainingen. Niet alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar, zoals dat hoort bij teamsport.

De belangstelling voor voetbal is erg groot, zeker met het Europees Kampioenschap voetbal in juni aanstaande.


Pottuffelkestoernooi gaat niet door!

Het eerder aangekondigde Chamlon Pottuffelkestoernooi dat onder voorbehoud zou plaatsvinden op 7 en 9 juni, gaat definitief niet door. Dit in verband met de nog geldende Corona-maatregelen.
De organisatie is van mening dat een dergelijk toernooi niet kan plaatsvinden zonder ouders, grootouders en andere belangstellenden. We hadden op meer versoepelingen gehoopt, maar helaas.
De organisatie overweegt het Pottuffelkestoernooi te organiseren na de zomervakantie.


Pottuffelkes toernooi op 7 en 9 juni (onder voorbehoud)

Na een verplichte afwezigheid van een jaar heeft de Jeugdnevenactiviteitencommissie  van het bestuur groen licht gekregen om de organisatie op te pakken van het plaatselijk wereldberoemde Chamlon Pottuffelkestoernooi.
Dit toernooi is bestemd voor  alle schooljeugd van groep 1 tot en met 5, woonachtig in Ootmarsum e.o.
Uiteraard is enige voorbehoud op zijn plaats in verband met de op dit moment geldende Corona-maatregelen.

Het toernooi zal (onder voorbehoud) plaats vinden  op maandag 7 en woensdag 9 juni a.s.. Zet deze datum vast in uw agenda.

Zoals gezegd is de organisatie bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Zo gauw er meer duidelijkheid is over het al dan niet doorgaan van het toernooi zal dit worden gecommuniceerd via website en sociale media.


Vanaf 3 mei trainen op natuurgrasvelden

Het bestuur heeft, mede op advies van onze groenadviseur, besloten dat vanaf maandag 3 mei alle trainingen dienen plaats te vinden op de velden 1 en 2 of het trainingsveld. Reden hiervoor is dat het bespelen van deze velden de kwaliteit ten goede komt. Ongewenste grassoorten en onkruiden worden daarmee letterlijk “uit de mat gelopen”.
Daarnaast kan door het spreiden van de trainingen op de natuurgrasvelden het kunstgrasveld ontlast worden waardoor de levensduur van dit veld wordt verlengd.
Iedereen wordt verzocht hiermee rekening te houden.

Dinsdag 04 mei is de Dodenherdenking en op woensdag 5 mei vieren we Bevrijdingsdag! Op beide dagen is het KOSC-complex GEOPEND voor trainingen. Alle teams die op 4 mei om 20:00 uur trainen houden twee minuten stilte vanwege de Nationale Herdenking.


Vincent Maaswinkel en Ben Vrielink benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn Vincent Maaswinkel en  Ben Vrielink  benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Beide heren zijn actief voor onze voetbalvereniging.
Vincent heeft 12 jaar lang de voorzittershamer mogen vast houden en heeft daarin veel betekent voor onze voetbalvereniging. Bij zijn afscheid als voorzitter in 2016 is hij unaniem door onze leden benoemd tot ere-lid.  Na zijn voorzitterschap is Vincent toegetreden als lid/adviseur van de Stichting KOSC Beheer, welke verantwoordelijk is voor het beheer van sportpark ’n Tooslag.
Ben Vrielink maakt eveneens deel uit van de Stichting KOSC Beheer en is fervent bezoeker van de wedstrijden van ons eerste elftal. Ben is daarnaast op vele fronten actief voor de Ootmarsumse gemeenschap.

Namens de hele KOSC familie feliciteren wij Vincent en Ben met deze prachtige en terechte onderscheiding.

Voor een uitvoerig bericht zie InenOmOotmarsum

 


Corona en de impact op KOSC

In een brief aan alle leden, vrijwilligers en iedereen die betrokken is bij onze vereniging steekt onze voorzitter Harold Rorik iedereen een hart onder de riem in deze coronatijd. Ook vertelt hij onder meer dat er achter de schermen door veel vrijwilligers hard wordt gewerkt aan het (nog onzekere) vervolg van dit seizoen, de teamindelingen en een goede start van het nieuwe seizoen.

Lees de brief van de voorzitter hier