Bewerking veld 1 en 2 met Vibra Sandmaster

Om de waterafvoer van de slechte plekken van veld 1 en 2 te verbeteren heeft de Stichting KOSC Beheer opdracht gegeven deze slechte plekken te laten bewerken met de zogenaamde Vibra Sandmaster. Deze machine is bedoeld om de draineerbaarheid van de velden te verbeteren, maar dan wel zodanig dat kort na de bewerking het veld weer beschikbaar is om te bespelen.

De Vibra­ Sandmaster injecteert zand in de bodem en verbetert daarmee het drainerend vermogen van de toplaag tot 25 centimeter diepte. Er worden sleuven in de grond gemaakt die door middel van trillende zandvultrechters gevuld worden met zand. De gehele bewerking gebeurt in één werkgang.

De bewerking met de Vibra Sandmaster staat gepland voor maandag 09 en dinsdag 10 april. Omdat de grasmatten na de bewerking worden afgesleept zijn de velden direct weer bespeelbaar. Na enkele weken zijn de sleuven helemaal niet meer zichtbaar en zijn de grasmatten volledig hersteld.

Voor meer informatie over de bewerking door middel van de Vibra Sandmaster zie:
https://www.josscholman.nl/nieuws/onze-vibra-sandmaster-als-oplossing-voor-natte-natuurgrasvelden/

Met vriendelijke groet,

Olaf Heerink
Accommodatie Commissie KOSC