Uitslagen/stand 1e speeldag Bravo Beveiliging Mix Toernooi 2020

Op zaterdag 24 oktober heeft de eerste speeldag plaatsgevonden van het Bravo Beveiliging Mix Toernooi 2020 voor alle jeugdteams van KOSC. Vanaf 9.00 uur ’s morgens werd er met veel enthousiasme gestreden voor de punten in de verschillende categorieën. In bijgaand overzicht de uitslagen en stand per 24 oktober. Volgende week zaterdag is de tweede speeldag.

Voor deze activiteit is er een fotoalbum aangemaakt met foto’s die door leiders zijn gemaakt.


Sponsoren voor Mix Jeugdtoernooi KOSC

De Sponsorcommissie van KOSC is er deze week in geslaagd om voor het door de Commissie Voetbalzaken Jeugd georganiseerde onderlinge mix toernooi voor jeugdteams een aantal sponsoren vast te leggen. Dit Mix-toernooi vindt de komende 3 zaterdagen plaats als alternatief voor de stilgelegde reguliere competities. Voor meer info zie deze pagina.

KBC-lid Bravo Beveiliging met vestigingen in Oldenzaal, Hengelo en Enschede is bereid gevonden als toernooisponsor haar naam aan het toernooi te verbinden. Het Bravo Beveiliging Mix Toernooi 2020.
Daarnaast is het Ootmarsumse bedrijf Pro Merchandise van Rene Velthuis  (eveneens KBC-lid) bereid gevonden om als prijzensponsor op te treden. Tot slot is Intersport /Twinsport als aanvullende sponsor bereid gevonden om materialen zoals hesjes en bidons voor dit toernooi beschikbaar te stellen.
Alle sponsoren worden van harte bedankt voor hun bereidwilligheid.

Gezien de korte voorbereidingen is dit een bijzonder resultaat van onze Sponsorcommissie. Hulde daarvoor. En…misschien zit er nog meer in het vat!! Daarover later meer.

Zaterdag 24 oktober vinden de eerste speelronden plaats. Helaas ivm de Corona-maatregelen zonder publiek. Wij zullen u via de site en social media van de prestaties en resultaten tijdens het toernooi op de hoogte houden.

Iedereen succes.


Bravo Beveiliging Mix Toernooi 2020 voor jeugdteams KOSC

Zoals bekend zijn alle competities in het amateurvoetbal zowel bij de jeugd als de senioren teams voor een aantal weken stilgelegd. De Commissie Voetbalzaken Jeugd van KOSC vindt het belangrijk dat de jeugdleden, binnen de toegestane mogelijkheden, kunnen blijven voetballen. Daarom is besloten om de komende 3 zaterdagen een onderling mix-toernooi te organiseren voor alle jeugdteams zodat onze jeugdleden elkaar nog regelmatig zien en binnen hun leeftijdsgroep nog lekker kunnen voetballen. Plezier, bewegen en onderling contact helpen ons door deze vervelende corona-periode heen.

De commissie heeft gezorgd dat alle spelers/teams opnieuw zijn ingedeeld naar leeftijd. Zie hiervoor bijgaande overzichten.
Teamindeling onder 8 en 9/10.
Teamindeling onder 11 en 13/15.
Teamindeling onder 17/19.

De teams hebben aansprekende namen gekregen van clubs uit de Europese topcompetities en aan elk team is een of meerdere leiders toegevoegd.
Daarnaast is een speelschema opgesteld voor de komende 3 zaterdagen. Mochten de coronamaatregelen worden verlengd, waarvan we hopelijk niet uitgaan, dan is het mogelijk dat deze competitie wordt verlengd.
Op dit moment is de commissie bezig met de laatste voorbereidingen van het toernooi. Leiders/trainers en spelers worden hier van op de hoogte gesteld.

Wij hebben er veel zin in, jullie ook?

De Commissie Voetbalzaken Jeugd


Update Corona-maatregelen

Beste leden, ouders van jeugdleden en supporters,

Vanaf 14 oktober 22.00 uur gelden nieuwe coronamaatregelen die impact hebben op onze vereniging. Belangrijkste maatregel is dat de competitie voor zowel senioren als junioren per direct voor een periode van (vooreerst) 4 weken is stil gelegd.

Onderstaand de afgekondigde maatregelen:
Voor seniorenteams zijn wedstrijden en trainingen niet toegestaan.
Voor jeugdteams geldt dat alle teams kunnen blijven trainen (dus incl. de O19 teams) volgens het       bekende trainingsschema.
*  Ouders en publiek zijn niet welkom bij de trainingen, ouders kunnen hun kinderen wel ophalen. Wacht dan buiten de poort en houd rekening met de 1,5 meter.
*  Douchen bij de vereniging is niet meer mogelijk.
Kleedkamers en kantine zijn gesloten.

Voor aanvullende informatie zie de pagina op de KNVB website inzake “Veelgestelde vragen”. Deze pagina wordt continu bijgewerkt.

Het bestuur


Aanvullende maatregelen m.b.t. Corona-protocol (douchen en mondkapje)

Na de persconferentie van vorige week hebben we de nodige maatregelen afgekondigd m.b.t. de trainingen en wedstrijden per 29 september bij KOSC. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit de vereniging heeft het bestuur een aantal maatregelen m.b.t. het douchen en omkleden iets “scherper” gemaakt. Het bestuur heeft met ingang van heden het volgende besloten:

Jeugd
Spelers dienen in de juiste kleding aan te komen op het sportpark. Het dringende advies is om je thuis te douchen. De kleedkamers zijn wel open om je evt. om te kleden bij slecht weer.  Na de training of wedstrijd is het de bedoeling om zo snel als mogelijk het sportpark weer te verlaten.

Senioren
Voor senioren geldt dat de kleedkamers open zijn en er gedoucht mag worden, maar het dringende advies is om thuis te douchen en na de training of wedstrijd het sportpark zo snel als mogelijk te verlaten. Houdt in de kleedkamer wel de anderhalve meter maatregel in acht.

Mondkapje
KOSC volgt het advies van de overheid m.b.t. het dragen van mondkapjes. We geven dan ook het dringende advies om bij uitwedstrijden in de auto een mondkapje te dragen. Dit geldt voor spelers/reizigers van 13 jaar en ouders. Ouders dienen hier op toe te zien.


Aanpassing contributiebedragen en inning hiervan

In verband met de nieuwe maatregelen inzake COVID-19 heeft het bestuur noodgedwongen de Algemene Ledenvergadering van 2 oktober moeten uitstellen. Normaliter worden in deze vergadering de nieuwe contributiebedragen voor het komend seizoen vastgesteld. Dit is dus nog niet gebeurd.

Aangezien onze penningmeester over wil gaan tot het innen van de eerste termijn van contributie betalingen heeft het bestuur heeft dan ook, vooruitlopend op de nog te plannen ALV,  de contributiebedragen (voorlopig) vastgesteld.  De contributie 2019-2020 is  aangepast met een kleine prijsindex van 2%. Zie hiervoor de contributiepagina.

Mocht blijken dat tijdens de nog te plannen ALV een ander contributiebedrag wordt vastgesteld dan zal dit met de volgende termijnen verrekend worden.
We vragen om uw begrip voor deze situatie.

Het bestuur


Rabo ClubSupport, stem op KOSC!

Gunnen jullie de jeugd uit Ootmarsum ook jaarlijks die voetbaldag die in de herfstvakantie gratis word aangeboden? En dat er clinics en trainingen aangeboden kunnen blijven worden?

Hieronder leggen we in 5 stappen uit hoe je kunt stemmen op KOSC!


Unieke teampresentatie van KOSC 1 seizoen 2020-2021

Vol trots presenteren we samen met onze hoofdsponsor Home-NRG de spelers en staf van ons eerste elftal seizoen 2020-2021.
Dit seizoen niet alleen een elftalfoto van KOSC 1 in Corona stijl maar ook een video teampresentatie. Een schitterende teampresentatie op sportpark ‘n Tooslag met aan het eind een knipoog van onze hoofdsponsor Robert ter Horst.

Extra maatregelen mbt trainingen en wedstrijden per 29-9

Naar aanleiding van de dinsdagavond afgekondigde en aangescherpte maatregelen vanuit de overheid heeft het bestuur m.b.t. tot trainingen en wedstrijden op ons sportpark het volgende besloten:

  1.  Vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober mag er geen publiek aanwezig zijn op ons Sportpark tijdens voetbalactiviteiten, dus zowel bij trainingen als bij wedstrijden.
  2.  Vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober is onze kantine op Sportpark ‘n Tooslag gesloten. Tijdens de trainingen van onze jeugdelftallen moeten wij de ouders (jammer genoeg) ook als publiek rekenen en mogen zij niet op het Sportpark aanwezig zijn.
  3.  Vanaf dinsdag 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober geldt de ‘Kiss & Ride’ regel.
  4.  Aangezien er geen publiek aanwezig mag zijn en dus ook geen ouders geldt vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober dat bij de allerjongsten onder ons (JO8 t/m JO12) er thuis reeds omgekleed wordt en de spelers en speelsters dus met trainings- of wedstrijdkleding aankomen op het sportpark. Na afloop vertrekken zij ook weer met trainings- en/of wedstrijdkleding naar huis.
  5.  Per uitwedstrijd van ieder team van KOSC zal er voor maximaal vijf rijdende ouders de gelegenheid zijn om het sportpark van de tegenstander te bezoeken. Eveneens zijn maximaal vijf rijdende ouders van onze tegenstanders waarvan het team bij KOSC moet spelen welkom.
  6.  Op wedstrijddagen en tijdens trainingen mogen functionarissen vanuit het bestuur en/of TC en man van dienst van KOSC aanwezig zijn.
  7.  Bij uitwedstrijden van KOSC teams (ouder dan 12 jaar) adviseren wij nadrukkelijk om gebruik te maken van mondkapjes in de auto op het moment dat niet alle inzittenden uit één huishouden bestaat, dus vanaf de JO13 pupillen en ouder. Dit geldt dan voor zowel de chauffeur als de inzittenden.

We doen wederom een beroep op ouders en senioren om ervoor te zorgen dat dit ‘corona proof’ trainen en spelen veilig kan verlopen. Ontzettend bedankt voor jullie begrip en flexibiliteit. Met elkaar maken we mogelijk dat onze speler kunnen blijven sporten.

Het bestuur


Protocol “Verantwoord sporten bij KOSC”

Naar aanleiding van de Corona versoepelingen per 1 juli heeft het KOSC bestuur met inachtneming van de richtlijnen van de diverse overheden en andere instanties een protocol opgesteld m.b.t. een juist en verantwoord gebruik van ons sportpark.

Het protocol ‘Verantwoord sporten bij KOSC’  is opgesteld om ervoor te zorgen dat alle activiteiten op het sportpark goed verlopen volgens de gestelde regels en afspraken vanuit hogere instanties. KOSC is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de gemeente Dinkelland. Beide partijen kunnen bij overtreden van de maatregelen toezien op sancties. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet naleven van het protocol zal KOSC eventuele boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen.
Onderwerpen die in dit protocol aan bod komen zijn de algemene basisregels die KOSC heeft opgesteld. Deze algemene basisregels die iedere bezoeker na te leven tijdens een bezoek aan ons sportpark. Tevens worden er specifieke regels en maatregelen toegelicht voor trainingen, wedstrijden, kantine en kleedkamer. KOSC vraagt en verwacht dat u de benodigde specifieke regels tot u neemt voorafgaand aan het bezoek aan ons sportpark.

Tot slot willen we iedereen heel veel voetbalplezier wensen in het nieuwe voetbalseizoen en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.

Het Bestuur KOSC


Reserveren van vergaderruimtes

Bij KOSC is een aantal ruimtes beschikbaar voor het houden van vergaderingen/bijeenkomsten, namelijk de bestuurskamer (incl. beeldscherm), de commissiekamer en de kantine (voor activiteiten).

Met ingang van komend seizoen is het gewenst om deze ruimten vooraf te reserveren door het sturen van een mail naar kantine@kosc.nl. Op bijgaande link van de agenda kan bekeken worden welke ruimte er beschikbaar is.

Zoals aangegeven dient het reserveren van een vergaderruimte door het hoofd/voorzitter van een commissie te worden gedaan door het sturen van een mail naar het mailadres kantine@kosc.nl. Geef hierbij het volgende aan:

*  Naam commissie en hoofd van de commissie
*  Datum, tijdstip en duur van de vergadering
*  Het aantal aanwezigen bij de vergadering
*  De gewenste ruimte

De mail komt terecht bij de kantinebeheerder. Hij geeft aan of de gewenste ruimte vrij is of dat er van een andere ruimte gebruik gemaakt kan worden. Hij zal vervolgens de vergadering invoeren in de agenda.

Let op.
De reservering is pas definitief als deze door de kantinebeheerder is bevestigd. Het reserveren geeft zekerheid van gebruik van een vergaderruimte, niet reserveren kan ook, maar reserveringen gaan altijd voor.