Concept indeling jeugdteams KOSC 2021-2022

Al snel na de winterstop is de commissie Jeugd Voetbalzaken gestart met de indeling van de teams voor het nieuwe voetbalseizoen.
In de winterstop heeft een evaluatiemoment plaatsgevonden met de begeleiding van de huidige teams en er zijn beoordelingsformulieren opgesteld. Deze evaluaties en beoordelingsformulieren zijn gebruikt als basis voor de nieuwe indeling. Diverse overlegrondes binnen de commissie Jeugd Voetbalzaken hebben plaatsgevonden, en er is overleg geweest met trainers, leiders en soms ook met ouders.
Het is ieder jaar weer een hele tour om evenwichtige teams te vormen, niet te groot, niet te klein, kwalitatief aan elkaar gewaagd.  Aankomend seizoen komen de aantallen redelijk goed uit.

In bijgaand overzicht tref je de concept-indeling aan

Concept indeling onderbouw O8 – O11
Er is voor gekozen om volgend seizoen wederom te spelen met een JO10 team. Hierdoor kunnen we 2 teams van JO9 samenstellen. Bij JO11 hebben we 3 teams, en JO8 eveneens 3 teams.  Daarnaast hebben we al 7 spelers voor de instroom waarvan we verwachten dat dit aantal zal groeien wanneer we aan het nieuwe seizoen beginnen.

Concept indeling middenbouw O13 – O15
Bij de middenbouw hebben we 2 teams kunnen samenstellen van JO13 en 1 team MO13. Daarnaast spelen we volgend seizoen met 2 teams van JO15. Het meisjes team MO13 zal in een competitie spelen van 8 x 8, omdat we net niet genoeg meisjes O13 hebben om aan een 11 x 11 competitie deel te nemen.

Concept indeling bovenbouw O17 -19
Bij de bovenbouw zijn we er bij JO17 in geslaagd, om 3 teams samen te stellen, waarbij we ook nog goed uitkomen met het aantal spelers per team.  JO19 kent 2 teams met beide 15 spelers. Enkele spelers in deze leeftijdsgroep zijn vervroegd over gegaan naar de senioren.

Begeleiding teams
Het invullen van de begeleiding voor de teams, zoals trainers, leiders en coaches, is nog niet helemaal afgerond. De indeling van begeleiders komt pas goed op gang na publicatie van de conceptindeling. Dit is mogelijk een nog grotere uitdaging dan een evenwichtige indeling van teams. We zien de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om trainers en coaches te vinden voor jeugdteams.

KOSC speelt hierop in door goede begeleiding voor trainers aan te bieden door middel van een speciale trainingsapp en een trainersbegeleider voor de onderbouw. Daarnaast organiseren we Thema-avonden voor de trainers van de onderbouw. Hierbij geeft de trainersbegeleider op het veld demonstratietrainingen en wordt er oefenstof aangereikt. Bijeenkomsten die zeker door beginnende trainers als zeer interessant worden ervaren, maar ook trainers die al langer meelopen zien de toegevoegde waarde van deze demonstratietrainingen.

Ook voor de midden en bovenbouw proberen we de trainers zo goed mogelijk te begeleiden en van goede oefenstof te voorzien. Ook hiervoor organiseren we Thema-avonden.  Het doel van deze avonden is om de trainers bij elkaar te brengen en te brainstormen over voetbal en het training geven aan jeugdspelers. De avonden worden voorgezeten door een ervaren en deskundige trainer, die met behulp van videomateriaal het Thema van de avond zal presenteren.

Daarnaast wil Kosc de jeugdtrainers graag een Opleiding Pupillentrainer van de KNVB aanbieden. Deze opleiding willen wij bij ons op de club plaats laten vinden. Trainers die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich vanaf 12.06.2021 aanmelden bij Robert Harperink.

Met sportieve groet,
Jeugd Voetbalzaken Kosc
René Broekhuis