Concept-indeling Jeugdteams seizoen 2022-2023

Al snel na de winterstop is de commissie Jeugd Voetbalzaken gestart met de indeling van de teams voor het nieuwe voetbalseizoen.

In de winterstop heeft een evaluatiemoment plaatsgevonden met de begeleiding van de huidige teams en zijn er beoordelingsformulieren opgesteld. Deze evaluaties en beoordelingsformulieren zijn gebruikt als basis voor de nieuwe indeling. Diverse overlegrondes binnen de commissie Jeugd Voetbalzaken hebben plaatsgevonden, en er is overleg geweest met trainers, leiders en soms ook met ouders.
Het is ieder jaar weer een hele tour om evenwichtige teams te vormen, niet te groot, niet te klein, kwalitatief aan elkaar gewaagd.  Aankomend seizoen komen de aantallen redelijk goed uit.

Concept indeling onderbouw O8 – O11
De onderbouw bestaat volgend seizoen uit 7 Teams.
Wederom zullen we spelen met een JO10 team. Hierdoor kunnen we 3 teams JO9 samenstellen.
Bij JO8 hebben we 1 team, en we spelen met 2 teams JO11.

Concept indeling middenbouw O13 – O15
Bij de middenbouw hebben we 2 teams kunnen samenstellen van JO13 en 1 team MO13. Daarnaast spelen we volgend seizoen met 2 teams van JO15.  Vanuit JO15-1 zal er wekelijks een speler meedoen met JO15-2 ivm.  de verdeling van aantal spelers over de 2 teams.

Concept indeling bovenbouw O17 – O19
Omdat het aantal spelers in de JO19 niet helemaal goed uitkwam om 3 teams samen te stellen hebben we besloten om 2 teams JO19 te maken. Hierdoor komen we wel ruim in het aantal spelers te zitten in met name JO19-2.  Ook de JO17 bestaat volgend seizoen uit 2 teams.
Daarnaast spelen we met een meisjes team O20.

Zij bijgaand bestand voor de concept-indeling

Begeleiding Teams
Het invullen van de begeleiding voor de teams, zoals trainers, leiders en coaches, is nog niet helemaal afgerond. De indeling van begeleiders komt pas goed op gang na publicatie van de conceptindeling. Dit is mogelijk een nog grotere uitdaging dan een evenwichtige indeling van teams. We zien de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om trainers en coaches te vinden voor jeugdteams.

KOSC speelt hierop in door goede begeleiding voor trainers aan te bieden door middel van een speciale trainingsapp en een trainersbegeleider voor de onderbouw. Daarnaast organiseren we Thema-avonden voor de trainers van de onderbouw. Hierbij geeft de trainersbegeleider op het veld demonstratietrainingen en wordt er oefenstof aangereikt. Bijeenkomsten die zeker door beginnende trainers als zeer interessant worden ervaren, maar ook trainers die al langer meelopen zien de toegevoegde waarde van deze demonstratietrainingen.

Ook voor de midden en bovenbouw proberen we de trainers zo goed mogelijk te begeleiden en van goede oefenstof te voorzien. Ook hiervoor organiseren we Thema-avonden.  Het doel van deze avonden is om de trainers bij elkaar te brengen en te brainstormen over voetbal en het training geven aan jeugdspelers. De avonden worden voorgezeten door een ervaren en deskundige trainer, die met behulp van videomateriaal het Thema van de avond zal presenteren.

Met sportieve groet,

Jeugd Voetbalzaken Kosc