Ere-lid Ben Keupink overleden

Donderdag 6 juni bereikte ons het bericht dat in de nacht van woensdag op donderdag ons oud-bestuurslid en gewaardeerd erelid Ben Keupink op 87 jarige leeftijd na een periode van afnemende gezondheid toch nog onverwacht is overleden.
Ben heeft zich in de loop van de jaren op vele manieren ingezet voor KOSC. Naast zijn leiderschap bij diverse (jeugd)elftallen was hij jarenlang lid van het bestuur in verschillende functies. Zo was hij achtereenvolgens secretaris en penningmeester.
Daarnaast heeft Ben zich onder meer voor een lange periode ingezet voor de Internationaal Toernooi Commissie en was hij de grondlegger van de diverse activiteiten zoals onder meer de Bingo-middag.
Voor al deze inspanningen is Ben in 2005 benoemd tot ere-lid van onze vereniging

Met het verlies van Ben verliest de KOSC-gemeenschap een bevlogen lid met een groot hart voor KOSC. Wij zullen zijn aanwezigheid op ons sportpark missen.
Het bestuur, vrijwilligers en leden van KOSC wenst zijn familie en vrienden veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken .