Even voorstellen: De nieuwe jeugdcommissie

De afgelopen periode hebben er zich in jeugdcommissie vele veranderingen voorgedaan. Zo heeft tijdens de algemene ledenvergadering van 19 oktober Max Bijwaard afscheid genomen als voorzitter van de jeugdcommissie en heeft Chris Peters het stokje van hem overgenomen. Tevens heeft Jos Oortman , wedstrijdsecretaris jeugd, de jeugdcommissie verruilt voor een functie in het hoofdbestuur namelijk secretaris .
Mooi is het dat we in Koen Kaptein een enthousiaste en jonge wedstrijdsecretaris hebben gevonden die zich voor de jeugd wil inzetten. Peter Sanders heeft besloten om zijn functie als Hoofd van de Jeugdnevenactiviteitencommissie (JNC), welke hij enkele jaren heeft vervult, over te dragen aan Jarno Brugging, een ervaren en fanatieke opvolger.
Bij deze willen wij , Max, Jos en Peter bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de jeugdcommissie van KOSC in de afgelopen jaren.

Met de invoering van het nieuwe jeugdbeleidsplan is er voor gekozen om de oude Technische Commissie Jeugd op te splitsen in een:
• commissie voetbalzaken jeugd en een
• commissie organisatorisch zaken jeugd .

De commissie voetbalzaken jeugd zal zich vooral bezig houden met het begeleiden van trainers en spelers op het voetbaltechnische vlak zoals beschreven in het jeugdbeleidsplan. Voor deze commissie hebben we een nieuwe aanvoerder in de persoon van Rene Broekhuis.
De commissie organisatorische zaken zich bezig houden met alle andere zaken rondom de jeugdteams zoals , kleding, ouderavonden, elftalbegeleiding etc. etc. Deze commissie staat onder leiding van de zeer ervaren Rick Engbers.

Het jeugdbestuur bestaat vanaf dit seizoen dus uit de volgende samenstelling:
Voorzitter :                                   Chris Peters
Hoofd voetbalzaken jeugd :      Rene Broekhuis
Hoofd organisatorische zaken jeugd : Rick Engbers
Coördinator JNC :                      Jarno Brugging
Wedstrijdsecretariaat :              Koen Kaptein (wedstrijdsecretaris)
Martijn Morsink ( scheidsrechters en vriendschappelijke wedstrijden)

V.l.n.r. Rene Broekhuis, Rick Engbers, Koen Kaptein, Martijn Morsink, Chris Peters en Jarno Brugging

De jeugd is de goudader van de vereniging. En wat is het dan mooi om te zien dat er meerdere spelers die afkomstig zijn uit onze eigen jeugd nu van grote waarde zijn voor het eerste elftal van KOSC.
Naast de doorstroming van talentvolle jeugd naar prestatie elftallen bij de senioren hebben wij nóg een belangrijke taak als jeugdbestuur.
Namelijk er voor zorgdragen dat alle jeugdspelers met plezier kunnen voetballen en trainen bij KOSC ongeacht het niveau van de spelers. We moeten ons namelijk realiseren dat álle jeugdspelers van KOSC de bouwstenen zijn van de pijlers waar de club op rust.
Zij zijn niet alleen de spelers maar ook, de supporters van de toekomst… en de scheidrechters, bestuurders, trainers en biertappers!
Dit kunnen wij alleen samen met leiders, trainers, ouders/verzorgers en alle andere vrijwilligers.
De jeugdcommissie is aanspreekpunt voor leiders, ouders, spelers, technische commissie en bestuur met betrekking tot de jeugdafdeling. Wij hopen dan ook, dat een ieder die iets signaleert binnen de jeugdafdeling van onze club ons zal weten te vinden.
Daar waar zaken niet goed gaan, maar ook en vooral daar waar mogelijkheden en kansen liggen om zaken te verbeteren.
Uitdagingen, die wij met de hele jeugdcommissie graag willen aangaan.

Met sportieve groet,
De jeugdcommissie