Geslaagde vrijwilligersavond

Afgelopen vrijdag heeft de vrijwilligersavond plaatsgevonden in de kantine bij KOSC. Een groot aantal vrijwilligers was daarbij aanwezig. De vrijwilligersavond is dit jaar wat eerder in het seizoen gehouden ten opzichte van voorgaande jaren omdat we zagen dat het animo voor deze feestavond terugliep. En dat is nou net niet we wat we willen.
Want de vrijwilligersavond is een goed moment om als vrijwilligers van bij KOSC onder het genot van een hapje en drankje bij elkaar te komen.
Tijdens deze avond is zoals gebruikelijk de vrijwilliger(s) van het jaar bekend gemaakt. Wie dat is geworden kun je lezen in onderstaande toespraak van onze voorzitter Harold Rorink


Geachte vrijwilligers

Normaal gesproken begin ik de vrijwilligersavond door stil te staan bij het belang van vrijwilligerswerk, maar om niet in herhaling te vallen vanavond iets anders. Ik wil graag een gedicht aan jullie voordragen. Schrik niet, het is geen gedicht van eigen hand, maar gejat vanaf Internet. Het gedicht heet: “Ode aan onze vrijwilliger”.

Vrijwilliger zijn? Dat doe je vrijwillig
Maar vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend
Vrijwilliger zijn is verbonden, maar niet gebonden.
Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, maar niet te koop.
Vrijwilliger zijn is positief denken, is positief doen.
En dat allemaal met als enig doel
Voor jezelf en de ander, een goed gevoel.

Vrijwilligerswerk is liefdewerk oud papier. We doen het voor de club waarmee we ons verbonden voelten. En bij KOSC doen we vrijwilligerswerk samen. Samen vormen we een grote groep van meer dan 220 vrijwilligers die binnen onze vereniging actief zijn. De gelegenheid waarvoor we hier samen zijn gekomen staat in het teken van waardering voor deze groep.

Het belang van vrijwilligers voor een voetbalvereniging zoals KOSC kan niet genoeg worden benadrukt. Jullie, de vrijwilligers vormen het fundament, maar ook het dak van de vereniging. Bij alles wat we doen bij KOSC zijn jullie onmisbaar. Dankzij vrijwilligers geven we invulling aan onze ambities. Want ook voor KOSC geldt: stilstand is achteruitgang. KOSC heeft ambitie, en daaraan moeten we continu blijven we werken binnen de randvoorwaarden van ons financiële beleid.

Hebben we genoeg vrijwilligers? Zeker niet. Gedurende meerdere jaren zijn we bezig om activiteiten op te knippen in kleinere werkpakketten. Dat doen we om de belasting op onze vrijwilligers te beperken. Nieuwe vrijwilligers zijn daarom meer dan welkom.

Het vinden van vrijwilligers is vaak lastig. Als bestuur kunnen we dat niet alleen, dat moeten we samen doen.
Iedereen hier aanwezig is een ambassadeur van KOSC. Vertel daarom in je directe omgeving waar je mee bezig bent bij KOSC. Maak mensen, die zich nu nog wat schuchter en op afstand in de club rond bewegen, enthousiast voor waar we mee bezig zijn. Geef hen aan hoe ook zij een bijdrage kunnen, en eigenlijk zouden moeten leveren aan onze club. Als elke vrijwilliger een nieuwe vrijwilliger zou aandragen verdubbelen we het aantal vrijwilligers.

We zijn trots op wat we met z’n allen bij KOSC elk jaar weer opnieuw neerzetten. Dankzij jullie, de vrijwilligers, is onze vereniging toekomstbestendig. Elke vrijwilliger heeft hieraan zijn of haar steentje bijgedragen. En daar mag je trots op zijn.

En dan kom ik tot de benoeming van de Vrijwilliger van het Jaar seizoen 2023 -2024.
Elk jaar, en dus ook dit jaar, zetten we de Vrijwilliger van het Jaar extra in het zonnetje. Het gaat daarbij om iemand die eigenlijk niet opvalt omdat die het “gewoon” vindt om vrijwilligerswerk te doen voor KOSC, maar die het afgelopen jaar beduidend meer heeft gedaan dan waarvoor hij of zij aan de lat staan.

Veel van de aanwezigen die hier vanavond zijn verdienen het om gekozen te worden. Maar uit deze grote groep moet een keuze worden gemaakt, zonder dat we daarbij andere vrijwilligers tekort te willen doen.

Als we het afgelopen jaar bekijken dan kan het niemand  ontgaan zijn dat er binnen onze accommodatie een groot renovatieproject is uitgevoerd. De scheidsrechterkleedkamers, de toilet groepen, de commissiekamer, de medische ruimte en de centrale hal zijn door vrijwilligers gemoderniseerd met een erg fraai eindresultaat.

Voor deze grote renovatie was niet één persoon verantwoordelijk, maar een groep vrijwilligers binnen de accommodatiecommissie. Deze groep heeft het afgelopen jaar de handen extra vaak en extra ver uit de mouwen gestoken voor het renovatieproject.

Daarom hebben we ervoor gekozen te benoemen als vrijwilligers van het jaar. de Bouwgroep van de accommodatiecommissie.

Zonder iemand van deze groep te kort te willen doen wil ik Harry Wolbers, verzoeken naar voren te komen om namens de Bouwgroep de bloemen en enveloppe in ontvangst te nemen.

Heren, proficiat met deze benoeming.