(Groot) onderhoud natuurgrasvelden en doordeweekse wedstrijden

Groot onderhoud
Het voorjaar klopt weer volop aan de deur, dus ook tijd voor onderhoud van de velden. De velden 1 en 2 en het pupillenveld hebben op maandag 1 april al een grondige voorjaarsbeurt gekregen. De velden zijn na deze beurt, net als voorgaande jaren, gewoon bespeelbaar.
In verband met de slechte staat van het trainingsveld, mede in verband met het slechte groeiseizoen (langdurige droogte/hitte) vorig jaar, is er onlangs groot onderhoud gepleegd op het trainingsveld. Het veld is weer vlak gemaakt en grondig doorgezaaid. Hierdoor is het veld niet meer te gebruiken voor trainingen gedurende het vervolg van dit seizoen. De trainingen die op dat veld gepland staan dienen dus vanaf onmiddellijke ingang op veld 2 plaats te vinden.

Afspraken trainen op veld 2:
Probeer zoveel mogelijk de zijkanten van het veld te gebruiken.
Omdat veld 2 geregeld gemaaid en ook gesproeid dient te worden wordt verzocht om iedere avond na de training de gebruikte doeltjes naar de zijkant te verplaatsen. De betreffende trainers dienen hier voor zorg te dragen.

Doordeweekse wedstrijden komende periode
De KNVB heeft voor de komende weken weer inhaalwedstrijden vastgesteld. De wedstrijden worden veelal ingepland op de woensdag en/of donderdag. Gezien de beperkte beschikbaarheid van velden en kleedgelegenheid zal er naar worden gestreefd om maar 1 wedstrijd per avond in te plannen (op veld 1).
Deze doordeweekse wedstrijden hebben dus ook consequenties voor de trainingen (kleedgelegenheid) die vanaf dat moment plaatsvinden. We vragen begrip voor de situatie.