Informatieavond herinrichting kantine druk bezocht.

Afgelopen donderdag 20 september heeft in onze kantine de informatieavond plaatsgevonden over de gewenste aanpassingen aan onze sportkantine en de wens voor het plaatsen van zonnepanelen. De avond werd bezocht door circa 90 geïnteresseerde leden.
Door Rutger Vrielink en Olaf Heerink werden de plannen via een powerpoint presentatie op kundige wijze uiteengezet.

Verduurzamen sportcomplex
Allereerst werd aangegeven dat het KOSC-bestuur  voornemens is om in een volgende stap naar verduurzaming van het sportcomplex het dak van de kleedkamers/kantine te voorzien van zonnepanelen. Hiermee wordt bereikt dat het eigen energieverbruik van ca. 42.000 kwh per jaar op een duurzame wijze wordt verkregen. Deze duurzame maatregel bespaart KOSC flink op de energielasten en kent een te verwachten terugverdientijd van 7 jaar. De gewenste subsidie is inmiddels binnen en de verdere financiering is ook verkrijgbaar. De aanwezige leden stemden unaniem in met het voorstel om het aanbrengen van zonnepanelen verder uit te werken en formeel ter besluitvorming voor te leggen aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 19 oktober.

Herinrichting/updaten kantine
Daarna was de herinrichting van de kantine aan de beurt. Als vereniging zijn we al 23 jaar gehuisvest op het sportcomplex ‘n Tooslag aan de Alleeweg te Ootmarsum. Een mooi complex waar we, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, trots op mogen zijn. De afgelopen jaren hebben diverse aanpassingen aan het complex plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de aanleg van het kunstgrasveld en de renovatie van de kleedkamers. Ook onderhoud dat door de vele vrijwilligers wordt uitgevoerd draagt eraan bij dat het complex er mooi bij ligt.

Na 23 jaar en een steeds luidere roep van leden uit alle geledingen binnen de vereniging om verbeteringen ligt de vraag voor of onze kantine zo langzamerhand niet aan een facelift toe is. Opmerkingen van leden over een langere periode waren de aanleiding voor het bestuur om een werkgroep in te stellen om de klachten/ wensen en mogelijkheden te onderzoeken. De insteek is een facelift die leidt tot een gezelligere kantine waarin leden, vrijwilligers en bezoekers met plezier vertoeven. Ook ligt de vraag voor of we deze facelift van de kantine niet kunnen combineren met bouwkundige aanpassingen waarmee we ook invulling kunnen geven aan de wensen en eisen die we stellen aan een kantine.

Schetsontwerpen en financiële consequenties
Door Olaf Heerink werd aan de hand van een aantal schetsontwerpen uitleg gegeven over de gewenste aanpassingen. Hierbij kwam een tweetal scenario’s  aan de orde.

Scenario 1= Interne verbouwing en updaten kantine/toiletgroep/bestuurskamers, uitbreiding (verplaatsen ingang/garderobe en opslagruimte keuken) kantine.

Scenario 2= Scenario 1 inclusief een terrasoverkapping met zonnewering.

Zie voor de beeldvorming onderstaand schetsontwerp.

De schetsontwerpen en de toelichting daarop door Olaf werden positief ontvangen door de aanwezige leden. Aansluitend werd door Rutger per scenario de verwachte investeringslasten en de financiële consequenties (lees contributieverhoging) voor KOSC en haar leden weergegeven. Hierbij dient uiteraard een slag om de arm te worden gehouden aangezien de plannen nog niet in detail zijn uitgewerkt.

Vervolgens werd met de aanwezigen van gedachten gewisseld over de schetsontwerpen in relatie tot de financiële consequenties. Hieruit kwamen diverse goede suggesties en opmerkingen. Gezamenlijk werd door de aanwezigen bij handopsteken aan het algemeen bestuur geadviseerd om een vervolg te geven aan het uitwerken van de genoemde plannen in scenario 1 (Interne verbouwing/verfraaiing en uitbreiding kantine).

Hoe nu verder?
Het Algemeen Bestuur zal de plannen verder uitwerken en een voorstel voorbereiden t.b.v. besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering  welke zal plaatsvinden op vrijdag 19 oktober om 20.00 uur.  Alle leden zullen hierover nog worden geïnformeerd. We houden jullie op de hoogte en hopen op een hoge opkomst van onze leden gezien het belang van deze besluitvormende ALV voor alle leden.

Mochten er nog ideeën, vragen of opmerkingen zijn dan kan dit via de mail bestuur@kosc.nl of loop eens binnen bij het dagelijks bestuur op de donderdagavond vanaf 20.00 uur.