Invoering privacywetgeving AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden. De wet heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en versterkt de rechten van mensen waar persoonsgegevens van worden verwerkt. Sportverenigingen verwerken ook persoonsgegevens en dat betekent dat ook KOSC meer verplichtingen krijgt.
Wij willen de leden erop wijzen dat KOSC achter de schermen volop bezig is om de maatregelen die de wet voorschrijft op een zorgvuldige en correcte manier in te voeren in onze administratie en op onze website. KOSC hecht grote waarde aan een zorgvuldige bescherming van persoons-gegevens van de leden. Zo zijn we bezig met het vastleggen van verschillende verwerkersovereenkomsten, het opstellen van een privacy-verklaring, het up-to-date brengen van onze website en werken we aan een toestemmingsverklaring voor alle leden voor de publicatie van foto’s. Jullie zullen de komende weken hier nog nader over bericht worden. Als er nog vragen zijn over dit onderwerp, mail dan naar webteam@kosc.nl