Jan Hesselink gehuldigd als 75 jarig lid van KOSC

Afgelopen vrijdag 9 juli is Jan Hesselink door voorzitter Harold Rorink, in het bijzijn van bestuursleden, ereleden, vertegenwoordigers van de pers en uiteraard de familie Hesselink, gehuldigd als 75 jarig lid van onze voetbalvereniging.
Een unieke gebeurtenis voor onze vereniging, want nog niet eerder in de geschiedenis van KOSC is een lid gehuldigd voor het 75 jarig lidmaatschap.

In bijgaande toespraak is door onze voorzitter uitgebreid stilgestaan bij de lange “voetbalcarrière” van Jan. Begonnen in 1945 als voetballer op het veld heeft Jan na zijn actieve voetballoopbaan verschillende functies bekleed binnen onze vereniging. Zo was Jan gedurende 14 jaren lid van ons algemeen bestuur.

Jan, van harte proficiat met deze unieke mijlpaal.