Update 24 april “Het veld weer op”

Update 24 april
Donderdagavond 23 april heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de gemeente Dinkelland, de KNVB en alle gemeentelijke voetbalverenigingen over het weer openstellen van het ‘n Tooslag tbv (begeleide) trainingen voor de jongste jeugd.

Dit openstellen heeft nogal wat voeten in aarde. Er moeten diverse zaken zijn geregeld voordat we open mogen. De KNVB komt op korte termijn met een protocol voor de verenigingen waarmee de gemeente en de sportverenigingen aan de slag moeten. Als vereniging hebben we dus vanuit dat protocol het nodige huiswerk te doen, denk hierbij onder meer aan het treffen van diverse maatregelen m.b.t. accommodatie, materialen en gedrag/houding van betrokkenen.  Er is zelfs gesproken over het aanstellen van een corona observator die er op moet toezien dat de gemaakte afspraken worden gehandhaafd.

We doen er dus alles aan om z.s.m. weer te kunnen trainen. Dit zal in ieder geval niet de komende week zijn. Gezien de nog te treffen voorbereidingen is door de Dinkellandse voetbalverenigingen afgesproken op per 6 mei het sportpark weer open te stellen voor trainingen.

Nog even geduld dus!

Update 22 april
Na weken van stilte op de voetbalvelden, kwam minister-president Mark Rutte dinsdagavond eindelijk met een beetje goed nieuws. De jeugd mag weer sporten. Vanaf 29 april mogen alle kinderen tot en met 12 jaar weer samen trainen en onderling partijtjes spelen. Voetballen in competitieverband zit er voorlopig nog niet in, maar we kunnen in elk geval weer oefenen. Voor de oudere jeugd van 13 tot en met 18 jaar worden de regels ook een beetje versoepeld. Voor deze categorie geldt wel dat zij zich moeten houden aan de “anderhalvemeterregel”.

Als bestuur zijn we heel blij dat de jeugd de trainingen weer op kan pakken. De gestelde eisen om weer te kunnen sporten vragen echter wel om de nodige aanpassingen. Aanpassingen vanuit de club, maar zeker ook vanuit de ouders. Het jeugdbestuur buigt zich nu over de vraag hoe de trainingen voor de jeugd worden ingevuld. Hierbij wordt rekening gehouden met evt. tips en protocollen vanuit de KNVB en de gemeente Dinkelland. De ouders/trainers worden daar deze week over ingelicht.

Senioren
Helaas moeten de senioren nog even geduld hebben voor zij weer tegen een bal aan mogen trappen. Voorlopig geen trainingen, geen wedstrijden en ook geen drankje aan de bar. We snappen dat jullie dit enorm missen. Dat doen wij ook. Het weekend is ineens heel leeg en stil.

Vanuit het bestuur was het de afgelopen weken ook een beetje stil. De stilte betekent echter niet dat we jullie zijn vergeten! Op de achtergrond wordt er hard gewerkt om onze mooie club overeind te houden. Als bestuur hebben we in de eerste weken vooral alles op alles gezet om de nodige financiële maatregelen te treffen.

Hoe gaan we verder?
Nu de regels voorzichtig worden versoepeld is het tijd om weer vooruit te kijken. Hoe kunnen we straks weer rustig opstarten? Wat heeft de club nodig om gezond een nieuw seizoen in te gaan? Hoe gaat het nieuwe voetbalseizoen eruit zien? Deze week komen wij weer ‘bijeen’ en dan gaan we de verdere vervolgstappen bespreken. We kunnen nog niet op alle vragen een antwoord geven, maar we treffen wel alvast de nodige voorbereidingen. Daarover later deze week meer.

Intussen vragen we ook aan alle leden om met ons mee te denken. Alle hulp, initiatieven en ideeën zijn van harte welkom. Want alleen samen komen we verder.

Het Bestuur van KOSC