KOSC INSTROOMGROEP begint weer OP 28 FEBRUARI a.s.

Vrijdag 28 februari wordt weer begonnen met de Instroomtraining. Kom rustig met uw kind naar het sportpark om misschien eerst te kijken of om uw kind geheel vrijblijvend gratis te laten meetrainen.

Vanaf 5 jaar kunnen de kinderen al kennis maken met voetbal. Je hoeft dan (nog) geen lid van KOSC te zijn. Jongens en meisjes van 5 t/m 8 jaar die interesse hebben in voetballen zijn van harte welkom.

Bij de instroomgroep leren de kinderen spelenderwijs de eerste basisvoetbalvaardigheden en worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het voetbalspel. Het wedstrijdelement speelt hier nog niet echt een rol. In de instroom-leeftijd zal het breed ontdekken van de (voet)balsport leidraad zijn in trainingen. Niet alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar, zoals dat in een teamsport hoort.

De belangstelling voor voetbal is erg groot, in het bijzonder bij meisjes. De instroomgroep wordt o.l.v. Erik Boerkamp begeleid door 4 enthousiaste trainers, die spelenderwijs en ongedwongen de trainingen verzorgen.

Elke vrijdag na de Carnaval van 18.00 uur tot 19.00 uur zijn de kinderen en hun ouders van harte welkom bij KOSC. Kom ook en doe gezellig mee.