KOSC lid Wim Van Benthem benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

De KOSC familie werd afgelopen zaterdag blij verrast met het bericht dat ons gerespecteerde lid Wim van Benthem door loco-burgemeester Benno Brand koninklijk onderscheiden is.  Mede door zijn jarenlange vrijwillige werkzaamheden bij onze vereniging. Wij feliciteren Wim van harte met deze verdienende onderscheiding.

Onderstaande tekst en bijbehorende foto is van Alphons Weierink.

Hij wist niet wat hem overkwam en hoe hij moest kijken. De verbazing en verrassing waren van het gezicht van Wim van Benthem af te lezen. Want langzaam maar zeker drong tot hem door dat de Harmonie Caecilea in de vooravond voor hem het Bergplein op kwam marcheren. Want erachter aan liepen onder anderen zijn zussen Wilma en Thea, vrienden, bekenden én (loco-)burgemeester Benno Brand mét zijn ambtsketen om. En dat kon maar één dingen betekenen…

Want de burgemeester, zijn familie, de muziek en al die anderen kwamen inderdaad speciaal voor Wim van Benthem naar het Bergplein. En toen de burgemeester begon met de woorden: ‘het heeft zijne majesteit koning Willem-Alexander behaagd’, drong het helemaal tot hem door: hij kreeg een lintje; een heuse koninklijke onderscheiding. Wim stond perplex.

Smeerolie
Maar hij moest vooral eerst luisteren, naar loco-burgemeester Benno Brand. Want in een prachtige toespraak maakte hij duidelijk waaraan Wim van Benthem deze bijzondere koninklijke eer heeft verdiend. En dat was een lange lijst van verdiensten. De burgemeester noemde de decorandus ‘een schoolvoorbeeld’ van iemand die zich als vrijwilliger in uiteenlopende geledingen van de Ootmarsumse samenleving manifesteert. ,,Verscheidene verenigingen en instellingen kunnen al jarenlang op jou bouwen”, vertelde Benno Brand. En: ,,Jij geldt in alle opzichten als een waardevolle, onmisbare en stille kracht. Niet iemand die op de voorgrond acteert maar iemand die juist het liefst actief is áchter de schermen. Mensen als jij zijn de smeerolie van een samenleving”.

Sociale inborst
Wim van Benthem is op vele fronten als vrijwilliger actief voor de voetbalvereniging KOSC en voor de Ootmarsumse Lopers Club. Verder is hij al vele jaren actief als vrijwilliger bij het Openluchtmuseum van Ootmarsum. Hij is mede-verantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie en de verzorging van het vele groen. Verder was hij jarenlang mantelzorger van zijn moeder. Ook zijn sociale inborst en betrokkenheid met en betekenis voor de buurt is kenmerkend. Burgemeester Brand noemde hem de (ver)bindende factor voor de noaberschap.

Op zijn plaats
,,Kortom”, sprak burgemeester Brand, ,,jij bent een onmisbare schakel in de plaatselijke samenleving. Zonder jouw veelomvattende vrijwilligerswerk is veel van wat zo vanzelfsprekend is in Ootmarsum niet of nauwelijks mogelijk. En daarom is deze benoeming van jou tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zeer op zijn plaats.” Vervolgens speldde de burgemeester Wim de versierselen behorende bij de koninklijke onderscheiding op. En toen klonk het Wilhelmus, voor Wim van Benthem als nieuwste Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ere wie ere toekomt.