KOSC staat er als vereniging goed voor

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van KOSC vertelde Harold Rorink dat hij de trotse voorzitter is van een stabiele voetbalclub. “KOSC staat er goed voor en is stabiel in ledenaantal, inkomsten en uitgaven. De sponsorinkomsten groeiden en dus is er de mogelijkheid om projecten op te pakken als de renovatie van de scheidsrechterkleedkamers, toiletgroepen en commissiekamer. Verder is er een duidelijke lijn ingevoerd voor wat betreft de speelwijze. We willen meerjarig opleiden, verbetering in samen spelen en het creëren van een winnaarsmentaliteit en voetbaldiscipline,” laat de voorzitter namens het gehele bestuur weten.
Tijdens de ledenvergadering werden meerdere mensen in het zonnetje gezet, waaronder Olaf Heerink, die onder luid applaus benoemd werd tot Lid van Verdienste.

Speelwijze prestatieve teams
KOSC wil een duidelijke speelwijze, waarop de prestatieve teams (vanaf JO 10 tot en met het eerste elftal) presteren. Algemene uitgangspunten zijn onder meer dat spelers op meerdere posities kunnen spelen voor een goede veldbezetting. Tijdens trainingen worden competitieve elementen (belonen en straffen)  ingebouwd. Passen doe je met een boodschap en vooruit spelen:  diep voor breed. Deze duidelijke visie en speelwijze bij KOSC wordt in de jeugdelftallen geleidelijk geïmplementeerd onder het motto ‘Zo doen wij dat’.

Projecten
In de kleedkamers zijn bewegingsmelders aangebracht t.b.v. het in- en uitschakelen van de verlichting. In uitvoering is de renovatie van de commissiekamer en de scheidsrechter kleedkamers, toiletgroepen en medische ruimte. Ook wordt de beregeningsinstallatie functioneel gemaakt. Het bestuur bekijkt of het financieel haalbaar is voor de verlichting van het hoofdveld en de aanschaf van een robot-maaier.

Vrijwilligers
Voorzitter Harold Rorink sprak zijn zorgen uit voor het invullen van het aantal functies binnen de club. “We zijn erg blij met onze 253 vrijwilligers, maar het aantal functies bedraagt 376 en dus komen we echt nog menskracht tekort. “Ben je lid van KOSC, dan ben je ook vrijwilliger bij KOSC,” is de duidelijke boodschap van het bestuur.

Financiën
Voor het bestuur en zeker penningmeester Alwie Peters zijn er drie pijlers, die van groot belang zijn voor de financiële huishouding. Het huishoudboekje moet op orde zijn, behoud van financieel beleid en de continuïteit van de voetbalclub. Baten en lasten liggen niet ver uit elkaar en dus blijft het bestuur ook financieel de vinger aan de pols houden.

Bestuursmutaties
Binnen het bestuur is Robert Harperink herbenoemd en blijft Alwie Peters nog één jaar penningmeester. Afscheid werd genomen van Rutger Vrielink, die met veel inzet en succesvol de laatste jaren de sponsorcommissie heeft geleid. Voor hem in de plaats is Martijn Engbers benoemd. Harm Bossink treedt ook toe tot het bestuur als opvolger van Hans Velers, die als hoofd afscheid neemt van de  Accommodatiecommissie. Ook Tom Busscher nam afscheid als hoofd Vrijwilligerscommissie. Voor hem is nog geen opvolger gevonden.

Jubilarissen
Er waren weer de nodige jubilarissen, die gehuldigd konden worden. Niet iedereen was aanwezig, maar het is goed om ze te noemen. 25 jaar lid zijn Cliff Roetenberg, Lars Spijker, Stef Hakkenes, Mark Bossink, Dirk Hemmer, Raimond Boerrigter, Huub Rouwers, Sander Borgerink, Stefan Kamphuis, Daan Aarnink en Jochem Schulten. Het 40-jarig lidmaatschap was voor Karel Bökkers, Tonnie Groeneveld en Harry Beld. Een halve eeuw zijn Bert Huiskes, Tini Rekers-Kamphuis en Peter Geerdink lid. Freek Keupink is ook een gouden jubilaris, maar vermoedelijk zijn het 51 jaren, dat de voormalige KOSC 1 speler de clubkleuren met trots droeg. Tevens werd Hennie Bodde gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap, maar vermoedelijk is hij al lid sinds 1951. Hoe mooi is het dat KOSC in 2023 90 jaar bestaat en ‘nog maar’ 10 jaar verwijderd is van het eeuwfeest.  KOSC staat er goed voor en heeft het volste vertrouwen om als club een belangrijke functie binnen de Ootmarsumse gemeenschap te blijven vervullen.

Bron: InenOmOotmarsum