Aanvullende informatie Contributie

Kledingbijdrage:
Bij alle actieve leden wordt een kleding- en materiaalbijdrage van € 6,– geïncasseerd, dit zal tegelijk met de contributie worden geïnd.

Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen:
Het aanmelden, opzeggen en het doorgeven van wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap kan via de betreffende pagina’s. Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk voor 1 juni te geschieden. Bij opzeggingen na deze datum blijft men nog 1 jaar lid van KOSC en de KNVB en is men ook de volledige contributie over het volgend jaar verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging vindt geen contributierestitutie plaats en is men de volledige jaarcontributie schuldig. (behoudens verhuizing of ernstige ziekte/blessure)
Een ieder wordt verzocht wijzigingen zoals adres- en contactgegevens en bankwijzigingen door te geven via het betreffende wijzigingsformulier.

Inning boetes:
De wedstrijden van het nieuwe seizoen zijn weer in volle gang en we zien al vele mooie resultaten van diverse teams. Als vereniging dragen wij al vele jaren uit dat iedereen zowel binnen als buiten het veld, respectvol met een ieder moet omgaan. Nu kan het voorkomen dat in het veld een scheidsrechter een overtreding of wangedrag “beloond” met een officiële waarschuwing: een gele of een rode kaart. Of het nu wel of niet terecht is, als speler ben je verplicht om je binnen het veld zowel sportief als respectvol te gedragen. En wanneer je een officiële waarschuwing ontvangt, dan ben je hier dus zelf verantwoordelijk voor.
Het bestuur heeft besloten dat de kosten voor gele en rode kaarten bij de speler zelf in rekening worden gebracht.
Deze kosten zullen via automatische incasso worden geïnd. Voor de maanden augustus/september zal dat eind oktober gebeuren. Voor de maand oktober eind november etc. Als de inning niet lukt dan volgt een reminder en dan schorsing.