Informatie m.b.t. lidmaatschap

Instroomgroep
Voor de allerkleinsten, die nog niet met de JO-8 pupillen mee kunnen doen, hebben we bij KOSC een Instroomgroep. Bij de Instroomgroep leren we kinderen vanaf 5 jaar spelenderwijs en op een ongedwongen manier de voetbaltechnieken aan. Na deze periode (max. 2 jaar) gaat een spelertje/speelstertje over naar de JO-8 of JO-9 pupillen, waarbij er in competitieverband de partijvorm 6 tegen 6 wordt gevoetbald.
De Instroomgroep traint elke vrijdag van 18.00 uur – 19.00 uur. De kinderen kunnen trainen in normale sportkleding en- schoenen.
Wilt u uw kind vrijblijvend laten kennismaken met de voetbalsport? Kom dan gerust langs op Sportpark ‘n Tooslag en train eens een paar vrijdagen mee. Daarna kunt u beslissen of u uw kind lid laat worden van KOSC of niet. Overigens zijn kinderen die in de instroomgroep zitten het eerste halfjaar vrijgesteld van contributie.
Neem voor meer informatie over de Instroomgroep contact op met de groepscoördinator Peter Hemmer op telefoonnummer 0655855248 of via tcj@kosc.nl.

Kleding
Op het moment dat spelers actief gaan deelnemen aan competitievoetbal ontvangen ze van KOSC wedstrijdkleding in bruikleen. Door verschillende sponsoren wordt per team wedstrijdkleding beschikbaar gesteld. De kleding (wedstrijdshirt en –broek) wordt bij de start van het seizoen uitgereikt en aan het eind van het seizoen weer ingenomen.

Contributie-inning
De contributie-inning bij KOSC verloopt uitsluitend via automatische incasso’s. Deze vinden plaats in 3 termijnen te weten de maanden oktober, januari en april.
Voor de hoogte van de contributie bedragen wordt verwezen naar de contributie pagina.

Spelerspas
Met ingang van het seizoen 2017/2018 werkt de KNVB met digitale spelerspassen. De plastic spelerspas is daarmee afgeschaft. In alle amateurvoetbalcompetities is ten behoeve van het vastleggen van de wedstrijden overgestapt op de Wedstrijdzaken-app. Hieraan is gekoppeld de digitale spelerspassen en het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Spelers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun foto op de digitale spelerspas herkenbaar en gelijkend is.
In de vernieuwde Voetbal.nl app is het mogelijk om een profielfoto van jezelf te plaatsen en aan te passen. Deze foto wordt bij spelende leden ook op je digitale spelerspas geplaatst. Voor meer informatie over de Wedstrijdzaken- en Voetbal-app zie bijgaande pagina van de KNVB.

Vrijwilligers
Zoals bij veel verenigingen zijn we bij KOSC ook afhankelijk van een groot aantal onmisbare vrijwilligers in diverse uiteenlopende functies. Ieder seizoen is het weer een hele klus voor de verantwoordelijke functionarissen om alle opengevallen posities weer ingevuld te krijgen.
Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en biedt leden meteen de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers, of om met anderen een bardienst te draaien of een (jeugd)activiteit te organiseren. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt hoeft men niet bang te zijn dat er iedere keer een beroep op dezelfde personen wordt gedaan, want iedereen doet mee!
Bij het aanmelden van uzelf of van uw zoon of dochter willen wij willen graag inventariseren over welke kwaliteiten/interesses onze leden (en ouders van leden) beschikken. Zou u bij het invullen van het aanmeldingsformulier (bij minderjarige leden de ouders) aan willen geven wat voor werk u in het dagelijks leven uitoefent? Zou u daarnaast aan willen geven waar mogelijk uw interesse naar uitgaat binnen de vrijwilligerstaken van KOSC. Dit houdt niet in dat u zich hiervoor opgeeft. U geeft alleen uw interesse aan.