Maandagavond geen trainingen mogelijk op het trainingsveld

In verband met de slechte veld- en weersomstandigheden is het vanavond niet mogelijk om te trainen op het trainingsveld. Op het kunstgrasveld kan gewoon getraind worden.
De teams worden verzocht hiermee rekening te houden. De man van dienst zal toezien op een juiste verdeling van het kunstgrasveld.

Attentie: De afgelopen dagen zijn veel doelen omgewaaid.  Ook vanavond zal het hard waaien met windstoten. De trainers dienen er voor zorg te dragen dat deze goals op een juiste manier worden opgesteld.