17-3: Update maatregelen Coronavirus. Sportpark gesloten.

Update 17 maart:

Gezien de laatste uitgesproken voorzorgsmaatregelen door het kabinet heeft het KOSC bestuur besloten om met onmiddellijke ingang de volgende (verscherpte) maatregelen te treffen:

  • tot en met 6 april is Sportpark ’n Tooslag gesloten voor leden en niet-leden; er mag dus geen gebruik worden gemaakt van de velden;
  • tot en met 6 april worden geen vergaderingen of bijeenkomsten in het clubgebouw gehouden;
  • Let op, in verband hiermee is het AED-apparaat tijdelijk afgemeld bij de beherende stichting;

Wij vertrouwen erop dat een ieder begrip op kan brengen dat de veiligheid en gezondheid van ons allen voorop staat. We zullen gezamenlijk de discipline op moeten brengen om de afspraken die de regering ons oplegt na te komen om de spreiding van dit Corona-virus tegen te gaan.

Voor onze jeugdige leden willen we graag verwijzen naar de oproep van burgemeester Joosten inzake het opvolgen van de maatregelen.

Het bestuur,

Update 12 maart:
Naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Rutte en het RIVM van hedenmiddag en op advies van de KNVB heeft het KOSC bestuur met onmiddellijke ingang besloten om alle voetbalactiviteiten (zowel wedstrijden als trainingen) te laten vervallen tot eind maart. Eveneens is de kantine voor het publiek gesloten.

Volgende week donderdag zal het bestuur opnieuw bekijken hou de situatie op dat moment is. Op dat moment zal een nieuw besluit worden genomen over een eventuele start van de trainingen.

Het bestuur,