Meer aandacht voor het jeugdvoetbal en -kader

KOSC is bezig met een kwaliteitsimpuls voor het jeugdvoetbal. Eén van de elementen hiervan is de invoering van een spelervolgsysteem ten behoeve van onder meer een objectievere beoordeling en indeling van de teams. Daarnaast volgt Robert Harperink de KNVB opleiding Hoofd Opleidingen. Bij deze opleiding wordt niet alleen de cursist begeleid, maar wordt het hele jeugdbeleid tegen het licht gehouden. Ook Chris Peters (voorzitter jeugd) en Rene Broekhuis (hoofd technische commissie jeugd) zijn actief betrokken.

Één van de resultaten van dit traject is een verbetering van de begeleiding van het jeugdkader (trainers / leiders). Door het aanbieden van een trainingsprogramma krijgen trainers meer handvatten voor een goede begeleiding van de jeugd. Robert stelde een gevarieerd programma op dat niet alleen focust op voetbaltechnische zaken, maar ook de communicatieve en didactische kant belicht. In samenspraak is dit scholingsprogramma beoordeeld, aangepast en goed bevonden. Onlangs peilden we het animo voor het opleidingsprogramma. Ruim 50% van alle kaderleden vulden de enquête in. De top 5 behoefte aan opleiding is onder te verdelen in:

– Techniektraining voor jeugdtrainers onderbouw
– Thema-avonden
– Sporters motiveren door mental coaching
– Workshop Basis Motoriek
– KNVB opleiding pupillentrainer

We zijn blij met het grote aantal reacties en de hoeveelheid mensen die naast workshops en demo-trainingen een officiële KNVB opleiding willen volgen. Hiermee denken we met recht onze ambitie voor een kwaliteitsimpuls waar te kunnen maken.

De jeugdtrainers onderbouw hebben op woensdag 9 februari  al de eerste demotraining “hoe jeugdspelers eenvoudig techniek aanleren” bijgewoond. Deze training wordt vervolgt op vrijdag 18 en 25 februari en wordt gegeven door techniektrainer Tjerja-Dave Knaken.

Graag willen we het jeugdkader hartelijk danken voor het invullen van de enquête!