Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

Op een goed bezochte nieuwjaarsreceptie sprak voorzitter Harold Rorink een kleine 95 belangstellenden toe. De preses blikte in zijn Nieuwjaarsspeech kort terug op 2017 en stond wat langer stil bij een aantal speerpunten, die in 2018 de nodige aandacht verdienen.
Financieel staat KOSC er goed voor met een beleid dat gestoeld is op een behouden en realistische begroting. Veel complimenten krijgt het bestuur intern, maar zeker ook extern van bezoekende clubs over de staat van de velden en de gehele accommodatie. “De credits hiervoor gaan naar de verantwoordelijke commissies met hun hardwerkende leden,” draagt Rorink de complimenten over.

Nieuwe website
Op deze zondag de 7e januari is ook de nieuwe KOSC website online gegaan. “We willen een website die snel informatie levert, ongeacht of die website wordt benaderd vanuit een vaste computer, een tablet of een smartphone. Daarnaast moet de kwaliteit van informatie goed zijn, en up-to-date. Dat lijkt allemaal eenvoudig, maar vergt ongemerkt een grote inspanning. Onze ICT-commissie is hard bezig met deze nieuwe website en een stabiele wifi verbinding,” vertelt Rorink.

Nieuwe hoofdsponsor
De sponsorcommissie is in gesprek met potentiële bedrijven voor het hoofdsponsorschap bij KOSC. Of KOSC in zee zal gaan met één nieuwe hoofdsponsor, of met meerdere bedrijven die samen de nieuwe hoofdsponsor willen worden, staat nog open.

Kader
KOSC moet voor wat betreft de Jeugdcommissie op zoek naar een voorzitter, een secretaris en een voorzitter Jeugd Nevenactiviteiten.
De Technische Commissie is bezig voor het komend seizoen om de vacature bij het tweede in te vullen. “Voor onze niet-selectieteams hebben we er vertrouwen in dat onze TC er ook dit jaar weer in gaat slagen om alle teams te voorzien van leiders en trainers. En gelooft U mij, dat is een behoorlijke opgave!”
De Vrijwilligerscommissie is druk bezig om onder seniorenteams nieuwe vrijwilligers te werven.
In de persoon van Tom Busscher is er een coördinator gevonden, die sturing geeft aan eenmalige activiteiten, zoals de kerstactie, parkeren Siepelmarkt en donateursactie.
Het gebrek aan scheidsrechters wordt steeds nijpender en dus moet daar intern veel aandacht aan besteed worden.

Aanpassing kantine
“Dit jaar gaan we verder met het uitwerken van de ideeën voor aanpassing van de kantine. Zonder op de zaken vooruit te willen lopen hopen we dit jaar het schetsontwerp voor de aanpassingen met het bijbehorend kostenplaatje te kunnen presenteren.

Als we verder kijken naar onze speerpunten, dan zijn we verheugd over de ontwikkelingen bij het dames- en meisjesvoetbal. Uiteraard hebben we nog lang geen volwaardige afdeling voor vrouwen & meisjesvoetbal bij KOSC, maar de stappen die tot nu toe zijn gezet, geven vertrouwen dat we de goede weg zijn ingeslagen. Ook aan de verdere uitbouw zullen we het komende jaar verder vorm gaan geven.
Al met al: KOSC is een gezonde voetbalvereniging. Een vereniging met realistische ambities, een veilig en goed onderhouden complex, een vaste groep loyale sponsors, waar iedereen zijn of haar eigen plek kan verdienen. Namens het Bestuur van KOSC wens ik iedereen een gelukkig, sportief, en bovenal gezond 2018,” zijn de afsluitende woorden van Harold Rorink.

Bron In en Om Ootmarsum