Omgaan met teamindelingen

Sporten biedt vele voordelen voor zowel lichaam als geest. Het helpt doelen te stellen Het leert je dat je door hard te werken (trainen) resultaten behaalt. Sport leert je ook omgaan met tegenslagen. Vooral teamsporten laten zien dat het behalen van resultaten een gezamenlijke inzet vereist. In succesvolle teams is ieders bijdrage noodzakelijk voor het gezamenlijke doel.
Teams vieren successen en delen teleurstellingen. Dat zorgt voor verbroedering. Binnen sportverenigingen ontstaan vaak levenslange vriendschappen.
Als coördinator merk ik echter steeds vaker dat ouders willen dat hun kind in hetzelfde team komt als vriendjes uit de buurt of school. Ze willen zo bijvoorbeeld voorkomen dat hun kind zich minder gemakkelijk voelt tijdens de eerste training.
Maar wat gebeurt er na de eerste overwinning? Wat gebeurt er wanneer iemand je helpt opstaan na een tackle of wanneer je samen een tegendoelpunt moet verwerken? Nieuwe vriendschappen ontstaan juist op die momenten.
Ik hoor ook steeds vaker: “Ik laat de keuze of hij in dat team wil aan mijn kind over.” Maar is dat wel wat je hem of haar gunt? Zou je niet willen dat hij of zij leert zich ook in nieuwe en misschien minder gemakkelijke omgevingen staande te houden? Is het niet de taak van een ouder om je kind deze vaardigheid mee te geven?
Mijn wens is dat ouders die zeggen het beste met hun kind voor te hebben, hen geruststellen, luisteren naar hun angst voor het nieuwe en ze op hun gemak stellen. Maar laat ze niet de kans missen om te leren hoe nieuwe ervaringen kunnen leiden tot iets moois.
Kinderen, of ik denk misschien wel de ouders, moeten alleen eerst over dat ongemakkelijke gevoel heen stappen.
Peter Hemmer
Coördinator onderbouw KOSC