Oproep voor keuze sfeerimpressie inrichting kantine

Op dit moment worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de uitbreiding/verbouwing van de kantine. In het voorjaar hopen we te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

Een van de onderdelen is het updaten en inrichten van onze kantine. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen die een en ander gaat voorbereiden/uitvoeren. Zoals in de ledenvergadering reeds is aangegeven wil deze werkgroep graag een keuze maken hoe de kantine qua inrichting/beleving er uit dient te zien.

We willen de leden vragen om hierin in mee te denken en een voorkeur uit te spreken.  Door Artica zijn een drietal sfeerimpressies gemaakt die in het betreffende document nader worden toegelicht. De thema’s waaruit je kunt kiezen zijn:
– KOSC midden in de samenleving,
– Het Sportcafé
– Modern industrieel

Bijgaand tref je eveneens een stemformulier aan. Geef hier op aan naar welke sfeerimpressie je voorkeur uitgaat, licht dit eventueel toe of geef bruikbare tips. Je kunt vervolgens dit document inleveren in de postbus in de KOSC-kantine of je mailt (maak foto van formulier) deze naar verbouwing@kosc.nl

Alvast bedankt voor je medewerking.
Werkgroep inrichting KOSC-kantine