Organisatie 75 jaar Vrijheid zoekt vrijwilligers

Het jaar 2020 staat in heel Nederland in het kader van herdenken, koesteren en vieren.
Wellicht heeft u in dit verband ook van de “Stichting 75 jaar vrijheid Ootmarsum e.o. “gehoord.
De “Stichting 75 jaar vrijheid Ootmarsum e.o.” bestaat uit een elfkoppig bestuur, dat alle activiteiten
rondom het herdenken, koesteren en vieren in Ootmarsum en omstreken coördineert.
Het bestuur krijgt hierin de ondersteuning van een aantal werkgroepen die, samen met vele vrijwilligers, de organisatie van de activiteiten mogelijk te maken.
Een prachtig onderdeel van de activiteiten is om, in samenwerking met OLC, voor Ootmarsum en omstreken een ‘Wallenloop’ te organiseren met zowel een wedstrijd- als ludiek element. De voorbereidingen zijn hiertoe al in gang gezet.
Om een dergelijk evenement te organiseren, zijn er veel vrijwilligers nodig. De organisatie wil dan ook graag een beroep doen op onze KOSC-familie. Voor nadere informatie zie bijgaand bericht.

Het bestuur van KOSC roept jullie op om in het kader van saamhorigheid deze mooie kans niet onbenut te laten. Geef je op!!