Planning maken teamfoto’s

Net als voorgaande jaren worden in het begin van het seizoen de teamfoto’s gemaakt t.b.v. website en KOSC-Proat. Dit zal de komende 2 weekenden plaatsvinden
Ramon Baasdam en ondergetekende zullen deze teamfoto’s maken. Komend weekend zullen de eerste teams op de foto gezet worden. Gezien het grote aantal teams kan het voorkomen dat sommige teams iets eerder dan gebruikelijk voor hun thuiswedstrijd aanwezig dienen te zijn. Het schema is vrij “strak” opgesteld. In principe worden de foto’s gemaakt op het hoofdveld (rechterkant voor de grote goal). Soms dient dit ook tijdens de rust van een wedstijd te gebeuren.
Het is dus belangrijk dat iedereen zich houdt aan de afgesproken tijden. Leiders/trainers dienen de spelers op tijd en juist te informeren!!

Bijgaand het overzicht met de teams en tijden.

Volledigheidshalve volgen hieronder nog even enkele regels m.b.t. het maken van de teamfoto’s:
* Alle spelers dragen het zwarte wedstrijdtenue.
* Alle leiders/trainers dragen de KOSC coachjas.
* De foto’s worden op veld 1 gemaakt aan de rechterkant
* Wij verzoeken alle teams om op tijd en compleet aanwezig te zijn voor het maken van de foto.
Bij teams die niet compleet zijn, zullen de namen van de ontbrekende spelers en/of leiders uiteraard wel onder de foto op de website geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!
Erik ter Horst