Pottuffelkes toernooi op 7 en 9 juni (onder voorbehoud)

Na een verplichte afwezigheid van een jaar heeft de Jeugdnevenactiviteitencommissie  van het bestuur groen licht gekregen om de organisatie op te pakken van het plaatselijk wereldberoemde Chamlon Pottuffelkestoernooi.
Dit toernooi is bestemd voor  alle schooljeugd van groep 1 tot en met 5, woonachtig in Ootmarsum e.o.
Uiteraard is enige voorbehoud op zijn plaats in verband met de op dit moment geldende Corona-maatregelen.

Het toernooi zal (onder voorbehoud) plaats vinden  op maandag 7 en woensdag 9 juni a.s.. Zet deze datum vast in uw agenda.

Zoals gezegd is de organisatie bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Zo gauw er meer duidelijkheid is over het al dan niet doorgaan van het toernooi zal dit worden gecommuniceerd via website en sociale media.