Protocol “Verantwoord sporten bij KOSC”

Naar aanleiding van de Corona versoepelingen per 1 juli heeft het KOSC bestuur met inachtneming van de richtlijnen van de diverse overheden en andere instanties een protocol opgesteld m.b.t. een juist en verantwoord gebruik van ons sportpark.

Het protocol ‘Verantwoord sporten bij KOSC’  is opgesteld om ervoor te zorgen dat alle activiteiten op het sportpark goed verlopen volgens de gestelde regels en afspraken vanuit hogere instanties. KOSC is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de gemeente Dinkelland. Beide partijen kunnen bij overtreden van de maatregelen toezien op sancties. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet naleven van het protocol zal KOSC eventuele boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen.
Onderwerpen die in dit protocol aan bod komen zijn de algemene basisregels die KOSC heeft opgesteld. Deze algemene basisregels die iedere bezoeker na te leven tijdens een bezoek aan ons sportpark. Tevens worden er specifieke regels en maatregelen toegelicht voor trainingen, wedstrijden, kantine en kleedkamer. KOSC vraagt en verwacht dat u de benodigde specifieke regels tot u neemt voorafgaand aan het bezoek aan ons sportpark.

Tot slot willen we iedereen heel veel voetbalplezier wensen in het nieuwe voetbalseizoen en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.

Het Bestuur KOSC