Reminder: KNVB-Kaderlidmaatschap voor alle jeugdleiders en –trainers!

Reminder: KNVB-Kaderlidmaatschap voor alle jeugdleiders en –trainers!

 

De jeugdteams van KOSC worden begeleid door meer dan vijftig kaderleden. Dat zijn de trainers en leiders die een team trainen, coachen en/of begeleiden. In sommige gevallen is het opgeleid kader. In sommige gevallen zijn het oudere spelers die een rol bij de jeugd vervullen. Meestal zijn het echter betrokken ouders die actief een vrijwillige bijdrage willen leveren aan het team waarin hun zoon of dochter speelt. Daar zijn we als KOSC heel blij mee.

De KNVB stelt dat alle leiders/trainers lid moeten zijn van de vereniging en daarmee van de KNVB. Met dit lidmaatschap is het kader ook door de KNVB verzekerd in geval van voorkomende calamiteiten en alleen een lid van de KNVB is gemachtigd om het digitale wedstrijdformulier te ondertekenen.

Een groot aantal trainers en leiders van KOSC is als kaderlid ingeschreven bij de KNVB. Dat geldt met name voor de trainers en leiders van de Jo19 t/m Jo13-teams. Bij de jongere jeugd zien we echter in toenemende mate dat trainers en leiders geen KNVB-kaderlid zijn. Om verzekeringstechnische redenen, het invullen van het digitale wedstrijdformulier, maar ook om te borgen dat iedere leider of trainer via de ledenadministratie gericht benaderd kan worden (voor cursussen, activiteiten, bijeenkomsten etc.) stellen wij het zeer op prijs dat  iedere trainer of leider lid wordt van KOSC. Zodat wij bij KOSC zoveel mogelijk werken met  geregistreerd kader. Voor het begin van de competitie willen we dan ook een inhaalslag maken en zoveel mogelijk trainers en leiders ingeschreven hebben bij de KNVB.

Voor elk aangemeld lid ontvangt de KNVB elk jaar een contributiebedrag van KOSC, afhankelijk tot welke leeftijdscategorie de aangemelde persoon hoort.
Het KOSC bestuur heeft in haar ledenvergadering van september 2017 besloten dat vrijwilligers die niet actief spelen geen contributieverplichting hebben en dat de KNVB-bijdrage door KOSC wordt betaald.

Uiteraard zijn vrijwilligers vrij om aan te geven of ze tevens (steunend) lid van KOSC willen zijn. Hier staat dan wel een contributieverplichting tegenover van op dit moment € 60. Als lid van KOSC ontvang je automatisch de KOSC-Proat (incl. presentatiegids), uitnodigingen voor bv. nieuwjaarsreceptie en heb je stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Je kunt het aanmeldformulier downloaden en uitprinten via deze link en het volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij  Hans Overvelde, Oldenzaalsvoetpad 16  of    ledenadministratie@kosc.  Desgewenst is het echter ook mogelijk om kosteloos kaderlid te zijn; dit kan op het aanmeldingsformulier aangegeven worden.

Mocht je nog geen kaderlid zijn, dan zul je de komende weken wellicht ook benaderd worden door de coördinator van de leeftijdsklasse, met het verzoek om je in te schrijven.

We rekenen op ieders medewerking!

Hartelijke groet,

Het Bestuur